15.9.19

Kateřina Valachová: Několik poznámek k vystoupením ministra školství Roberta Plagy a senátora Jiřího Růžičky a k mnoha nepravdám, stále opakovaným, ale stále stejně nepravdivým.

Kateřina Valachová komentovala na sociální síti Facebook vystoupení ministra školství Roberta Plagy a senátora Jiřího Růžičky v pořadu televize Prima Partie: "Neustálé opakování nesmyslu o tom, že to je plošné - z matematiky nikdy neměly povinně maturovat studentky a studenti zdravotnických, uměleckých, sociálních a také pedagogických středních škol. To říká nařízení vlády, nikoliv zákon. Pokud chce ministr Plaga změnu, stačí upravit nařízení vlády a může to udělat třeba hned zítra. Nemusí předkládat zákon a házet odpovědnost někam jinam."Celý komentář:

Několik poznámek k vystoupením ministra školství Roberta Plagy a senátora Jiřího Růžičky a k mnoha nepravdám, stále opakovaným, ale stále stejně nepravdivým.

Za 1.)
Maturita v podobě český jazyk, cizí jazyk a matematika jako povinný základ již byla odložena na roky 2021/2022 (gymnázia/ostatní). Stalo se tak před lety s tím, aby každý student v okamžiku podávání přihlášky a pak při nástupu na střední školu (tedy pro většinu ve školním roce 2018/2019) už věděl, z čeho bude maturovat. A zase to nestačilo.

Za 2.)
Neustálé opakování nesmyslu o tom, že to je plošné - z matematiky nikdy neměly povinně maturovat studentky a studenti zdravotnických, uměleckých, sociálních a také pedagogických středních škol. To říká nařízení vlády, nikoliv zákon. Pokud chce ministr Plaga změnu, stačí upravit nařízení vlády a může to udělat třeba hned zítra. Nemusí předkládat zákon a házet odpovědnost někam jinam.

Za 3.)
Toto nařízení projednala vláda v roce 2016, což si celkem přesně pamatuji - byla jsem v té době ministryní. Vláda tehdy uložila ministerstvu školství řadu úkolů - mimo jiné řadu z nich požadovala Česká středoškolská unie, která maturitu z matematiky odmítala (a stále ji odmítá). Ty úkoly jsem za mého působení v úřadu začala plnit.

Za 4.)
Nebylo by čestné se před tím, než dojde k dalšímu odložení matematiky jako povinné součásti maturity, zeptat ministra školství, nakolik se jeho úřad s těmi úkoly vyrovnal? Protože to byly podmínky, jejichž splnění mělo zprůchodnit cestu k povinné matematice. Když je nyní tento cíl zase zpochybněn, znamená to - dle mého - že úkoly splněny nebyly a že v posledních dvou letech se pro zkvalitnění výuky matematiky moc neudělalo.

Za 5.)
Kdy se tedy studenti vlastně dozvědí, z čeho budou maturovat? Pokud pan ministr soudí, že to musí udělat zákonem, půjde s tím do parlamentu a zákon předloží na jaře 2020, tak by bylo fér také říci, že gymnazisté mají maturovat povinně z matematiky již na jaře 2021!

Takže (pokud bude změna projednávána standardním způsobem) se podmínky svých maturit dozvědí dejme tomu na podzim 2020, to je půl roku před zkouškami?

NO, TO JE TEDY PECKA! CHTĚLO BY TO K NAŠIM STUDENTŮM TROCHU ÚCTY. TOHLE NENÍ FÉR.
12 komentářů:

Oldřich Botlík řekl(a)...

Poslankyně Valachová (ČSSD) se projevuje, jako by měla svůj právnický diplom z Plzně. A navíc nerozumí jednoduchým argumentům, případně je ani neposlouchá...

V tuto chvíli je od 1. 11. 2020 účinné toto znění školského zákona.
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika, v případě oborů, které jsou stanoveny v nařízení vlády.
(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1.


Úpravou nařízení vlády zjevně NELZE dosáhnout toho, aby státní maturita z matematiky nebyla povinná třeba na gymnáziích, neboť jde o normu nižší právní síly.

P. Vršecký řekl(a)...

Tedy netušil bych, že se někdy budu zastávat Valachové, ale Vy, pane Botlíku, zjevně nejste schopen výkladu právní normy ani v tomto jednoduchém případě. Jde prakticky pouze o výkladovou logiku, která se aspoň za mých středoškolských studií (první polovina osmdesátek) učila už na gymplu. Nebo bych taky měl vrátit svůj diplom z právnické fakulty UK?

Oldřich Botlík řekl(a)...

Omlouvám se, můj argument je nepovedená a nesprávná zkratka -- tvrzení však zůstává v platnosti.

Pokud jsem dobře pochopil ministra Plagu, jde mu o to, aby novela školského zákona "prodloužila" platnost současných podmínek pro výběr zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky všem maturantům na dobu dalších cca 10 let.

Paní Valachová tvrdí, že toho lze dosáhnout pouhou změnou nařízení vlády. Nemohu si pomoci, i když diplom z právnické fakulty UK nemám: odst. 1 písmeno b) ve spojení s odst. 2) vyjadřují podle mě jasně, že se cizí jazyk stává od 1. 11. 2020 povinným zkušebním předmětem pro všechny maturanty bez ohledu na to, pro které obory určí matematiku jako povinný zkušební předmět nařízení vlády.

Což je stav odlišný od toho dnešního, kdy mají možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou.

krtek řekl(a)...

Právního vzdělání nemám, ale když budou vnařízení vlády vyjmenovány všechny obory, tak žáci povinně maturují z češtiny a cizího jazyka.
Gymnázia, resp. ředitelé gymnázií ve své asociaci se maturitě z matematiky nebrání, tak proč by nemohla být podle zákona povinná pro žáky gymnázií hned a postupně rozšiřována na technické školy? Jejich žáci potřebují matematiku v širším rozsahu, než požaduje matematika ve společné části.

P. Vršecký řekl(a)...

Omluvit se musím i já, když jsem zaměnil slova "výkladová" a výroková", To ovšem nic nemění na faktu, pane Botlíku, že jste vedle. Pokud ono nařízení změníte tak, že v něm nebude ŽÁDNÉ OBORY, pro kterou by matematika byla povinná, je fakticky po povinné maturitě z matematiky, protože zákon bude platit, ale pro absenci určení skupin vzdělávacích zařízení s povinnou maturitou z matematiky nebude na koho jej aplikovat. Ze zákona se stane něco jako Golem bez šému. Samozřejmě pokud přijde osvícená vláda a onen "šém" dodá, Golem nebo-li zákon, se dá do pohybu, tedy začne fakticky být aplikován. Pustil jste se do oboru, o němž zjevně víte kulové, ale to Vám nebrání, abyste profesionálce doporučoval vrátit diplom. Chucpe, řekl bych.

Oldřich Botlík řekl(a)...

Zákon bude platit, a kvůli absenci určení oborů, pro které by matematika byla povinná (odst. 1 písm. c), nebude matematika povinná na žádném oboru. S tím souhlasím.

Jenomže začne být pro všechny obory povinná maturita z cizího jazyka (odst. 1 písm. b ve spojení s odst. 2), což je zásadní rozdíl oproti současnému stavu. Jak jsem již napsal výše a jak poté potvrdil krtek.

A to je rovněž důvod, proč je K. Valachová vedle jak ta jedle. A vy taky.

P. Vršecký řekl(a)...

Vy buď nejste schopen chápat psaný text, pane Botlíku, nebo si děláte legraci. Zkuste si ještě jednou přečíst příslušné zákonné ustanovení, obsah toho, co tvrdí Valachová a co jste sám napsal. Navíc i u údajně povinné maturity z cizího jazyka tam je onen "šém". Jednodušeji už to fakt nesvedu. Neskutečné, co tady předvádíte. Ale pro vás typické, bohužel. A přestaňte se zesměšňovat fušováním do něčeho, čemu evidentně ani trochu nerozumíte, totiž výkladu právních norem.

Oldřich Botlík řekl(a)...

Ministr Plaga chce, aby na příštích 10 let zůstal zachován stav, kdy si žáci všech maturitních oborů mohou svobodně vybrat, zda budou maturovat z matematiky, nebo z cizího jazyka. Platné ustanovení školského zákona říká, že ve školním roce 2020/21 už budou všichni maturanti povinně maturovat z cizího jazyka a z matematiky žáci v těch oborech, v nichž to stanoví nařízení vlády.

K. Valachová napsala, že pokud chce ministr Plaga změnu, stačí upravit nařízení vlády a může to udělat třeba hned zítra.

Já jsem -- po opravě -- napsal, že úpravou nařízení vlády NELZE dosáhnout stavu, aby maturita z cizího jazyka nebyla ve školním roce 2020/21 povinná pro všechny maturanty. Úpravou nařízení vlády lze pouze upravit okruh maturitních oborů, na nichž maturita z matematiky bude počínaje školním rokem 2020/21 povinná.

Domnívám se, že každý pracujeme s jiným zněním § 78. Vy s tím, které je účinné dnes, já s tím, které bude účinné od 1. 11. 2020 v důsledku novely č. 178/2016 Sb. Protože již byla schválena, může vládní nařízení měnit pouze to, k čemu novela vládu zmocňuje. A zmocnění se netýká určení oborů, pro něž bude povinná maturita z cizího jazyka.

P. Vršecký řekl(a)...

cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem


Prosím, vás, přeložte mi to :-)

Tohle jsem překopíroval od vás. Když "prováděcí předpis" (to je jiné označení pro vládní nařízení, případně vyhlášku) nebude nic nabízet, nebude povinná maturita z jazyka. Už fakt nevím, jak ještě bych to měl napsat, aby vám to došlo.

Oldřich Botlík řekl(a)...

Nebude-li prováděcí předpis z písm. b), nebude povinná maturita z cizího jazyka.
Nebude-li nařízení vlády z písm. c), nebude povinná maturita z matematiky.

R. Plaga ale chce -- a už to uvádím asi potřetí -- aby pro všechny maturanty existovala povinnost volit mezi cizím jazykem a matematikou. A takovou povinnost nemůže zajistit znění § 78 školského zákona, jež nabude účinnosti 1. 11. 2020, ani při absenci obou výše zmíněných podzákonných norem, kterou argumentujete vy. V takovém případě totiž zůstane jen povinnost maturovat z českého jazyka a literatury, neboť ta není podmíněna existencí žádné podzákonné normy.

Nezlobte se, ale na to, že máte diplom z Právnické fakulty UK, mi už začínáte připadat poněkud natvrdlý.

P. Vršecký řekl(a)...

Váš první komentář nebyl o tom, co chce Plaga, ale o tom, že cosi (vzpomínáte si na to?) tvrdí Valachová a že je to podle vás naprostý nesmysl a měla by vrátit diplom - Valachová je vystudovaná právnička a její komentář se práva týkal. Zřejmě jste vůbec její výrok nepochopil a teď už jen odvádíte pozornost. Zesměšňujte se klidně dál, já už s vámi čas ztrácet nebudu.

Oldřich Botlík řekl(a)...

Valachová uvedla, že Plaga může svého cíle dosáhnout úpravou vládního nařízení. Já jsem sice v prvním komentáři (ale nikoli v hlavě) ztotožnil Plagův cíl se zrušením povinné maturity z M, za tuto nesprávnou zkratku jsem se ovšem omluvil ihned po vašem prvním komentáři a opravil jsem ji. A od té doby diskutuji o opravené verzi a neustále to připomínám.

Jenomže vy se teď tváříte, jako bych tu opravu vůbec neprovedl, neboť jste mi po celou dobu podsouval, že nechápu, co je váš "šém".

Buď si tedy Valachová zjednodušila Plagův cíl podobně, jako to děláte vy, anebo -- v horším případě -- nerozumí tomu, že jakoukoli úpravou podzákonném normy nelze dosáhnout toho, aby § 78 v podobě účinné po 1. 11. 2020 umožnil pokračování současného stavu.

To jste de facto po celou dobu tvrdil vy, neboť jste mi neustále odporoval, a ještě opakovaně zdůrazňoval, jak se zesměšňuji.

Okomentovat