23.9.19

Josef Mačí: Víceletá gymnázia přispívají k nerovnosti ve společnosti. Jejich rušení je znovu na stole

Stejně nadané děti nemají v českém vzdělávacím systému stejnou pozici. Začíná to už tím, jestli projdou mateřskou školou. Hlavním sítem projdou žáci na základní škole.
Z článku na SeznamZprávy.cz vybíráme:

Nerovnost ve vzdělání navíc v Česku stále roste, a to nejvíc ze 24 zemí OECD, které jsou zapojené do výzkumu PIAAC. Studenti s alespoň jedním vysokoškolsky vzdělaným rodičem mají o polovinu větší šanci, že získají stejný titul, než děti rodičů, kteří nemají maturitu. Tahle mezera se navíc mezi nejmladšími skupinami zvýšila o 11 procent. Vzdělanostní mobilita tak v Česku funguje jen minimálně.

Podle ředitele ústeckého Gymnázia Jateční Alfréda Dytrta ale není řešením víceletá gymnázia rušit, zvlášť pokud jsou tady nadaní studenti, kteří mají zájem se vzdělávat.

„Gymnázií je relativně málo. Třeba v Praze je vždycky přetlak a rodiče blázní, aby na ně děti dostali. A například u nás v Ústeckém kraji odchází na víceletá gymnázia 8,2 % žáků, což je téměř nejméně z celé republiky, je to tak jeden, dva nebo tři žáci na třídu,“ říká Dytrt, který je zároveň místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií.


8 komentářů:

P. Vršecký řekl(a)...

Vysvětlovat nějaké progresivistické levotě, že inteligence je (kromě jiného) alespoň částečně dědičná a právě proto ti vzdělaní rodiče budou mít vzdělané děti mnohem pravděpodobněji, než rodiče bez vzdělání, je zjevně naprosto marné. Ne soudruzi, my uděláme z debila vysokoškoláka, rozdojíme kozla....Některá myšlenková veteš se bude vracet zřejmě tak dlouho, dokud lidstvo nevyhyne. A je úplně jedno, kolikrát se ukáže jako naprostý nesmyl.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Stejně nadané děti nemají v českém vzdělávacím systému stejnou pozici.

Nezbude tedy, než aby všechny děti stejně nadané docházely do stejných škol stejných zřizovatelů, stejně daleko od bydliště, stejně vybavených, se stejnými školními vzdělávacími programy, se stejnými řediteli, učiteli i spolužáky. Dětem je nezbytné zabezpečit stejné zázemí, stejné sourozence, stejně rozumné, vzdělané a movité rodiče.
A především stejné mobily!
Doposud se ale dělalo všechno a zcela marně proto, aby různě nadané děti měly stejné výsledky.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Nerad se opakuji, ale dávám sem část ze svého příspěvku pod jiným článkem zde:

"V SRN bylo r. 2014 48 % středoškoláků na odborných školách. Zbytek, 52 %, patřil gymnáziím, v naprosté většině případů devítiletým. U nás ve stejné době na 4, 6 a 8letých gymnáziích studovalo 27 % (v roce 2016 již jen 23 %), přičemž na VŠ nastupuje 50 % ročníku. Takže vzdělanost posílíme a Německo jistě doženeme redukcí či rušením VG. Opravdu třeskutá logika. Nebo jsou Němci obyčejní omezení hlupáci, nedbající na sociální kohezi?"

Jak píše pan kolega Vršecký výše - myšlenková veteš se znovu vrací.

Zručný školník řekl(a)...

Pane Stanzele, souhlasím s Vámi i s pány Vršeckým a Pytlikem, ale Vámi uváděné podíly gymnazistů jsou ještě příliš vysoké. Mohl byste prosím uvést zdroj svých informací? Zajímalo by mě, odkud taková čísla máte.
Tak vysoký podíl gymnazistů v populaci, jaký uvádíte Vy, v ČR nikdy nebyl. V současnosti do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a jemu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nastupuje 22,3 % žáků. Maximum bylo 22,5 %.
Zdroj: https://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/0-0-01
Za socialismu, těsně před revolucí, v době zcela jiné struktury pracovního trhu (hornictví, těžký průmysl...), nastupovalo na gymnázia cca 17 % žáků. Žádný boom gymnázii se nekoná a nikdy nekonal.
Podíl žáků nastupujících v ČR do víceletých gymnázií je zhruba 10%. Ani zde se žádná katastrofa nekoná.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Vycházel jsem z tohoto článku: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesko-ma-nejvyssi-podil-stredoskolaku-kteri-nestuduji-gymnaz/r~c166c7da4d8c11e6a77e002590604f2e/

Zručný školník řekl(a)...

Pane Stanzele, děkuji za zdroj.
Pokud to nezmotali novinář nebo mluvčí NÚV, tak musel v roce 2014 udělat chybu Eurostat. Nejspíš to bude tak, že do vocational education započítali i žáky lyceí. Ne jen gymnázií, jak říká tisková mluvčí. Nebo, ještě hůře, udělali stejnou chybu, jakou dělá často spousta našich novinářů, reprezentantů průmyslu, politiků, odborníků na vzdělávání... Vzali počet žáků gymnázií celkem (tedy i primánů, sekundánů..., vždyť jsou to středoškoláci) a vydělili ho celkovým počtem středoškoláků. To se pak hnedle dostaneme ke 30 %. Vysvětlit některým, že takhle podíl gymnazistů v populaci počítat nejde, je někdy opravdu nadlidský výkon. Zde by možná pomohla povinná státní maturita z matematiky :-)
Osvědčenými zdroji informací jsou: infoabsolvent.cz a statistiky dostupné z webu MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticke-vystupy-a-analyzy). Z těch se ale musí vše dopočítat. Získat data za jednotlivé kraje je ale prakticky nemožné (ani na zprávy krajů se často nelze spolehnou, protože tam potřebná data buď nejsou nebo bývají občas špatně).
Od zániku ÚIV je dostupnost dat obecně velmi špatná. Někdy (skoro pořád :-) ) si myslím, že je to záměr. Proč už nevycházejí např. Krajské ročenky školství nebo publikace Kraje, školy, čísla?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Myslím, pane kolego, že v tomto případě to až tak nevadí - za pžedpokladu že tak činili i s údaji z Německa. Zajímavý je ale ten (nepoměr) - 52 % SRN X 27 % ČR. Která země je technologicky na špici? Za tohoto stavu může chtít rušení VG jen sociální inženýr bolševického ražení.

P. Vršecký řekl(a)...

Když jsme u té myšlenkové veteše. Nevěřil bych,že se toho znovu dožiji...


https://www.youtube.com/watch?v=UaK7jlLcOQM

Okomentovat