16.9.19

Jiří Mach: Školám přibyly tisíce asistentů. Pořád nestačí

Boom pokračuje. Od novely zákona o inkluzi se řady asistentů pedagoga rozrostly do konce minulého školního roku na 21039. Přibylo jich 3314. Ještě ve školním roce 2016/17 jich bylo ve všech mateřských, základních a středních školách 13 299. A v tom předchozím 10 382. Podle odborníků ale potřeby škol a jejich žáků stále ještě nejsou nasyceny.


Z článku v Novinky.cz vybíráme:

„Školy totiž mohou po novele školského zákona v roce 2016 získávat nárokové prostředky na asistenty pro žáky, na které dříve peníze nedostávaly, přestože měly povinnost jim zajistit potřebnou podporu,“ řekla Právu šéfka České odborné společnosti pro inkluzi ve vzdělávání Klára Laurenčíková.

Pryč jsou staré nešvary, kdy speciální poradna sice přiznala postiženému žákovi právo na asistenta, ale škola na jeho mzdu nedostala ani korunu, nebo jen její část.(...)

Počty asistentů ve školách se zřejmě budou dál zvyšovat. Už kvůli tomu, že dosud neprošly šetřením poraden všechny děti s handicapem. A každým rokem přicházejí nové, jejichž rodiče hájí své možnosti a nároky. A v porovnání třeba s Anglií je ČR na počátku, jak upozornil speciální pedagog Zbyněk Němec z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. S poukazem na tamní statistiky z listopadu 2017 působilo v Anglii 452 tisíc učitelů a 263 tisíc asistentů.


6 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Naopak, je preasistentovano.
K cemu je ve skole asistent, ktery “vystudoval” kurz? Jako chuva dobry. Jako pg pracovnik skoro na nic. Sorry asistenti, ale detem zrovna nepomuzete a to ony vazne potrebuji- pomoc.
Co opravdu chybi, je vice vyuzivany paralelni ucitel specialni pedagog. To by bylo smysluplne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Skoro by se hodilo, aby všichni učitelé byli časem speciální.
Ci nevidět bude rodič, který pro svoje dítě nezjedná nějakou tu podporu s mnohými úlevami, shledán nezpůsobilým se o dítě řádně postarat.

Unknown řekl(a)...

To, že speciální pedagogové nemohou přijít asistentům pedagoga stále na jméno, celkem chápu, protože dobrý asistent pedagoga v podstatě pracuje se žákem speciálně pedagogickými metodami. Speciální pedagogové to neradi slyší, ale faktem je, že asistent pedagoga je jeden z mála pedagogů ve škole, který dítě se SVP skutečně zná a rozumí mu a u něhož nachází žák výraznější podporu.

Kdo z kantorů ve škole něco ví o Aspergerově syndromu, ADHD, ADD, Rettově syndromu, a vůbec PAS, Prader – Willi syndromu (a hromadě dalších) a o kombinovaných poruchách učení, která zdravotní znevýhodnění žáků obvykle provázejí?

Všechny tyto obtíže a metody péče jsou předmětem ročního „kurzíčku“ pro AP, který je neustále speciálními pedagogy vysmíván. Velká řada AP pak v dalších letech pokračuje ve studiu speciální pedagogiky nebo učitelství I. stupně. Faktem je, že AP je jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření, která jsou „na trhu“.

A že ve třídě chybí paralelní učitel – speciální pedagog? To je bohužel smutná pravda. Ovšem tuto situaci by vyřešila jedině metoda klonování speciálních pedagogů.
Jedině tehdy by bylo speciálních pedagogů ve školách jako „nastláno“.

Eva Adamová řekl(a)...

Jestliže přesuneme, jakože skutečně pomalu přesunujeme, LMP děti z praktických škol, kde jich bylo na jednoho speciálního pedagoga průměrně dvanáct, do běžných škol, kde to je asistent ku dětem v poměru 1:1 až 1:4, budeme potřebovat třikrát až desetkrát více asistentů než jsme měli speciálních pedagogů, a to ještě nepočítám dyslektiky a další dys či žáky s ADHD a ADD.

"Všechny tyto obtíže a metody péče jsou předmětem ročního „kurzíčku“ pro AP, který je neustále speciálními pedagogy vysmíván. Velká řada AP pak v dalších letech pokračuje ve studiu speciální pedagogiky nebo učitelství I. stupně."

No to možná pokračují. Jen jestli budou po dokončení těchto studií ochotní dělat asistenty v šesté platové třídě na půl úvazku. Už je vidím.

Unknown řekl(a)...

Milá paní kolegyně,
ve Velké Británii je 5x více asistentů než u nás. Viz nedávný článek na České škole.
A s tím zařazením asistentů do 6. platové třídy je to také trochu jinak. Šestá platová třída se snad aplikuje u AP v základní škole praktické, ale na běžné základní škole je to jiné.

2.16.3 ASISTENT PEDAGOGA
4. platová třída
1. Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků.
2. Pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi podle stanovených osnov a pokynů.
8. platová třída
1. Výchovně vzdělávací činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na specifické potřeby dítěte nebo žáka nebo skupiny dětí nebo žáků ve třídě nebo výchovné skupině.
Nařízení vlády č.469 ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady bla, bla, bla

Unknown řekl(a)...

A poslední novela Nařízení vlády z roku 2010 Vás překvapí ještě více.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 222/2010 Sb. ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě

2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA
4. platová třída
1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

5. platová třída
1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída
1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

Okomentovat