1.9.19

Jaroslav Veis: Stavba plná nedodělků a vad aneb Nekonečný příběh zkoušky dospělosti (i té z matematiky) by ukončil konsenzus na reformě

Vyprávěl se za Husáka takový vtip. Generální tajemník, byv u příležitosti zahájení školního roku požádán frustrovanými pedagogy, aby stranovláda upřela pozornost na zlepšení stavu školství, pravil, že pozornost je třeba upřít na zlepšení vězeňství. Když na něj zmatení pedagogové vypoulili údivem oči, přidal vysvětlení: do školy už se nevrátím.


Z článku v Lidových novinách vybíráme:

Samozřejmě, ohlížíme-li se posthusákovskými desetiletími nikoli letmo, vidíme, jak moc se toho po listopadu 1989 v našem školství změnilo k lepšímu, a to mnohonásobně. Ale zároveň také, jak málo se mění rozdíl mezi tím, co o zásadní důležitosti kvalitního vzdělávacího systému deklarujeme, a tím, jak tyto deklarace fakticky naplňujeme. Problém maturit, nejen z matematiky, je toho, bohužel, názorným příkladem.(...)

Trable s učením? Ještě víc se zkoušením! Koncentrovaně se malér projevuje u dvou tradičně nejdůležitějších, v politice se říká „silových“předmětů: českého jazyka a matematiky. Jsou důležité oprávněně, čeština, protože jde v podstatě o umění přesné a srozumitelné komunikace, matematika, protože jde o přesné a k správným výsledkům vedoucí myšlení. Způsob, jak se obojí učí a v návaznosti na to i zkouší, je však mnohdy víc házením klacků žákům pod nohy než pomocí, přičemž kamenem úrazu je to druhé. Tématem zkoušky není prokázat, jak se žák v daném předmětu orientuje a dokáže to, co se naučil, rozvíjet. Jde hlavně o to, s co nejmenším počtem chyb odpovědět na baterii testů, valnou měrou formálních, nesmyslně teoretizujících a vlastně fachidiotských.

Shnilou třešničkou na plesnivém dortu pak je, že učencům ze společnosti Cermat, kteří se přípravou testů zabývají, se do nich rok co rok vloudí chyba nebo nejednoznačné zdání. I učitelé, kteří usilují o to, své žáky co nejvíc naučit, a předpokládejme, že takových je valná většina, protože kvůli snadnému výdělku se toto povolání nedělá, ztrácejí energii i čas prazvláštním subpředmětem „jak správně projít testem“. Jsou odsouzeni učit víc než to, co by žák měl znát, odpovědi na možné otázky v testech. Rodičům maturantů zase dělá průvan v peněženkách nákup příruček se sadami testů, případně zakoupení místa v kurzu „test nanečisto“.

3 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

Další expert, který neví, o čem mluví. Hlavně že mluví.

Eva Adamová řekl(a)...

Stačilo by vyměnit Babiše za Husáka a vyjádření "do školy už se nevrátím" poupravit na "do školní lavice už si nesdnu" a je ten vtip aktuální až moc.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Konsenzus na reformě"

Takových už tu bylo. Dohodne se 5 expertů s 5 % učitelů, 5 % rodičů, napíše o tom 95 % novinářů a je konsenzus...

Že s tím 95 procent učitelů a 95 procent rodičů nesouhlasí, nikoho nezajímá. Máme přece ten konsenzus.

Okomentovat