11.9.19

Jaroslav Mašek: Digitální stopa učitele – díl 1.: Osobní web

Seriál se zaměřuje na různé oblasti online světa a ukazuje, kde, jak a proč je dobré (nejen) pro učitele vytvářet digitální stopy. První díl se věnuje osobní stránce.

Jakou digitální stopu po sobě v online světě každý den zanecháváte? A jak souvisí s vaší profesí učitele? Jakou hodnotu má nyní a jakou bude mít za 80 let? A bude tato digitální stopa v té době (v roce 2099) ještě aktuální?

Vzdělávací odkaz naší digitální stopy do značné míry reflektuje naši schopnost hledat a nacházet přesahy i nadčasovost vzdělávání a taktéž schopnost předávat je dál. Zrcadlí naši kvalitu, profesionalitu, odhodlání i touhu předat své zkušenosti a znalosti nejen této či příští generaci, ale zanechat je tu napořád.

V tomto seriálu budeme společně digitální stopy vytvářet a rozšiřovat. Stopy, které nesouvisí pouze se vzděláváním, ale otiskují naši osobnost do internetu tak, aby inspirovala druhé a pomohla jim lépe poznávat sebe sama, svou vlastní osobnost, svůj směr a odkaz, který následně budou schopni po sobě zanechat.

Právě takovéto digitální stopy jsou důkazem komplexního učitele (rezidenta) a jeho schopnosti efektivně používat technologie a pomocí nich následně oslovovat mnohem širší škálu žáků, rodičů, učitelů a širokou veřejnost. A pokud to u těchto digitálních domorodců začíná vytvářením osobního vzdělávacího prostředí, budováním hodnotných digitálních stop to bezpochyby pokračuje.
Když jsem přemýšlel, kterou digitální stopou začít, napadla mě ta nejpřirozenější – osobní web. Na něm vše začíná a končí. S ním je spojena má osobnost – kdo jsem, co dělám, co jsem již udělal, co chystám, a kam směřuji.

Zde se scházejí všechny mé online aktivity. Na osobním webu se střetávají všechny platformy, kde jsem aktivní. Je tu všechno na jednom místě. Moje aktuální vizitka, prezentace, obraz mé osoby.

ukázka mého osobního webu

Není teď vůbec podstatné, v čem jsem svůj web vytvořil. Tenhle článek není o tvorbě webu, není o tom představit 5 nejlepších platforem na jeho vytvoření. Nakonec mi nešlo ani o to, jak vypadá. Jediné, na čem mi vždy záleželo a stále záleží, je to, co na něm mám, zda jej dokážu udržet stále aktuální a zda něco z něj může někomu pomoct.

A nedělám si iluze, že jej někdo čte. Je to však má digitální stopa, prezentace mé osoby. Můj web jsem já. A je to doména, kterou se prezentuji. Nakonec stačí, když napíšu své jménopříjmení.cz, a víc nemusím dodávat.

Bude tu můj web i za 80 let? Asi stěží. Teď o tom nepřemýšlím. Jde mi o jen o to, abych jím inspiroval ostatní a především učitele.

Ne, tímto článkem si nedělám reklamu ani nechci zvýšit návštěvnost svého webu. Chci vám říct jediné: při vytváření své digitální stopy začněte u vlastního webu.

Dodatek

V úvodu jsem záměrně neodpověděl na otázku „A bude tu vaše digitální stopa i za 80 let?“, protože jsem přesvědčen, že v nějaké podobě zde určitě bude. V jaké, to do značné míry můžeme ovlivnit právě my sami. A to nejen svou prezentací na vlastním webu, ale i obsahem publikovaným jinde. Ale o tom zase příště.

Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese spomocnik.rvp.cz.

Převzato z RVP.CZ pod licencí CC BY-NC-ND 3.0 CZ.

MAŠEK, Jaroslav. Digitální stopa učitele – díl 1.: osobní web. Metodický portál: Články [online]. 11. 09. 2019, [cit. 2019-09-11]. Dostupný z WWW: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22229/DIGITALNI-STOPA-UCITELE---DIL-1-OSOBNI-WEB.html. ISSN 1802-4785.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Já se domnívám, že učitel by sobě měl přece jenom zanechávat jiné stopy než digitální.

Nicka Pytlik řekl(a)...

zanechávat jiné stopy než digitální

Tělesné tresty jsou sice zakázány, ale dobře obtisknuté prsty na žákově tváři vždycky mládežníka posouvaly ve společenském žebříčku poměrně dost vysoko.
Pytlici by mohli vyprávět.

Okomentovat