5.9.19

EDUin komentuje neuspokojivý a bizarní stav zveřejňování dat kolem maturit a jednotných přijímacích zkoušek

Zveřejňujeme analýzu EDUin ke stavu a velmi malému pokroku v otevírání dat z jednotných, státem organizovaných zkoušek (společná část maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky). V materiálu rozebíráme nelogické disproporce v celém procesu a vyvracíme některé argumenty státní správy, a zároveň přinášíme konkrétní doporučení, co by se v procesu mělo zlepšit směrem k vyšší kvalitě zkoušek od fáze zadání, formulace úloh, až po následné zveřejnění agregovaných dat k expertní i veřejné kontrole.


Po opakovaných chybách v zadání otázek a nejednoznačných správných řešeních v maturitní zkoušce i JPZ bylo CZVV (Cermat) opakovaně vyzýváno odbornou veřejností, ale koneckonců i svým nadřízeným orgánem ministerstvem školství, aby celý proces učinilo maximálně transparentním a po realizaci zkoušek zveřejnilo nejen zadání a klíč správných odpovědí, ale i vyargumentovalo zařazení jednotlivých úloh a poskytlo anonymizovaná data, která by odborníkům umožnila analyzovat testy jako celky i jednotlivé sporné úlohy.

Zveřejňujeme detailní analýzu současného stavu, kdy při porovnání procesu zveřejnění dat kolem maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek dokazujeme nerovnoměrnosti, které CZVV usvědčují z nerovného přístupu a deficitu transparentnosti. Zároveň vyvracíme častý argument státní správy o nemožnosti zveřejnění anonymizovaných dat s odkazem na ochranu osobních údajů. Přinášíme analogii se zveřejňováním volebních výsledků, kde je praxe léta zavedená a společností přijímaná.

V závěru se soustředíme na formulování konkrétních návrhů, v čem by se měly tyto druhy zkoušek zkvalitnit, aby lépe plnily svoji úlohu a minimalizovaly negativa, která obecně high - stakes testy přinášejí.

Analytický materiál je ke stažení ZDE.

3 komentáře:

Simona CARCY řekl(a)...

...Přinášíme analogii se zveřejňováním volebních výsledků, kde je praxe léta zavedená a společností přijímaná...

Ano, to je inspirující pohled. I ve volbách by bylo dobré zveřejnit klíče správných řešení, aby se voliči poučili, kde a jak moc svým neuváženým hlasováním poškodili naši společnou budoucnost. (sarkasmus)

Eva Adamová řekl(a)...

Hergot práce, a když nebyly maturity ani přijímačky státní, ono se nějak masivně něco zveřejňovalo? Rodiče vůbec netušili jak přijímačkové písemky konkrétně vypadaly a představte si, že to přežili. Já tedy fakt nechápu jak.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Je nanejvýš zajímavé, že EDUin volá po maximální transparentnosti, ale přitom neuvádí, kdo materiál zpracoval. Pouze "Za EDUin Miroslav Hřebecký, programový ředitel". Trochu pokrytecké, není-liž pravda?

Okomentovat