20.9.19

Dopis radního Víta Šimrala ředitelům pražských středních škol ohledně Klimatické stávky.

Z dopisu vybíráme: "Za prvé, rád bych Vás požádal o vstřícnost při omlouvání studentek a studentů za účelem účasti na stávce. Pevně věřím, že žádné omluvení zletilí i nezletilí studenti jsou již dopředu připraveni dohnat učivo zameškaných hodin a jejich absence se nepodepíše na jejich studijním prospěchu."

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. at Ph.D.
Radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Praha 19. září 2019

Č.j.: MHMP 1909136/2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

již zítra, 20. září, proběhne v rámci akcí hnuti Fridays for Future Klimatická stávka Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojí i studenti pražských škol, dovolte mi prosím, abych Vás v této souvislosti oslovil s následující žádostí.

Za prvé, rád bych Vás požádal o vstřícnost při omlouvání studentek a studentů za účelem účasti na stávce. Pevně věřím, že žádné omluvení zletilí i nezletilí studenti jsou již dopředu připraveni dohnat učivo zameškaných hodin a jejich absence se nepodepíše na jejich studijním prospěchu.

Za druhé, prosím o zvážení, zda by bylo v rámci platných školních vzdělávacích programů možné ještě posílit výuku témat oboru environmentalistiky tak, aby se staly průřezovými skrze všechny vyučované předměty. Zároveň uvítám jakékoliv podněty k posíleni stávajících či zahájeni nových školních projektů, které se týkají, přímo i nepřímo, životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Za třetí, jednou z hlavních úloh samosprávy je poskytnout širokou komunikační platformu všem skupinám občanů, jež chtějí veřejně prezentovat a hájit specifické zájmy a témata, a poskytnout prostor pro dialog a názorovou konfrontaci. Zadám Vás proto o tlumočení nabídky politické reprezentace Prahy studentkám a studentům, kterým jsme připraveni pomoci s komunikací nejen vůči nám, politikům, ale i napříč sociálními skupinami a generacemi.

Klimatická změna a její stále citelněji pociťované negativní dopady na člověka je a bude jedním z axiomů lokální, národní i celosvětové politiky po několik příštích desetiletí. Současná generace náctiletých se bude muset vypořádat s prvními velkými, a možná nejtěžšími překážkami ke zpomalení klimatické změny a zvrácení jejich možných nejhorších dopadů: trvajícím rozdělením společnosti a krátkozrakosti politiků.

Osobně jsem zcela přesvědčen o tom, že nastávající změnu lidstvo přežije; naše historie má mnoho apokalyptiků, ale jen málo apokalyps. Náklady na naši adaptaci ale budou geometricky stoupat tím více, čím déle budeme odkládat řešeni začínajících problémů.

Jsem rád, že si tuto realitu studentky a studenti pražských škol uvědomují a čelí ji. Pokud ji navíc budeme čelit společně, největší překážky k brzkému vyřešení hrozeb klimatické změny padnou.

S díky a srdečným pozdravem,

Vít Šimral

3 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

Jako v 50. a 80. letech.
Poslední bitva vzplála...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Možná by bylo dobře, kdyby si náranmně otitulovaný politologický, sociologický a ekonomický radní pro školství osvěžil některé nezanedbatelné souvislosti klidně i svým vlastním tempem:
Za prvé, zletilé a tím spíše nezletilé studentstvo je ze zákona žactvo. Veškerá vstřícnost při omlouvání spočívá v tom, že řádně omluvení žáci jsou omluveni. Naděje, že si nepřítoní žáci vše doplní se už dopředu jeví jako lichá. Zvláště pak, jde-li do stávky celá třída.
Za druhé, 'témata oboru environmentalistiky' jsou 'průřezovými skrze všechny vyučované předměty' od samého počátku zkompetentňovací kurikulární reformy. A to tak, že celá reforma na nich stojí i padá. Viz např. revépé pro gymnázia str. 75.
Za třetí, jsou pytlici naprosto a úplně ze všeho nejvíc mimo vstřebání formulace
'Zadám Vás proto o tlumočení nabídky politické reprezentace Prahy studentkám a studentům, kterým jsme připraveni pomoci s komunikací nejen vůči nám, politikům, ale i napříč sociálními skupinami a generacemi.'
To je takřka jako Saši Mašlaně nabídka kvalitního sexu. Ani k tomu nemusí být to sněžítko.
Vít Šimral vchází do předsíně slávy.

Josef Soukal řekl(a)...

Pan radní zvolil ověřenou cestu, jak myšlenkám a akcím, s nimiž sympatizuje, uškodit.

Okomentovat