7.9.19

Daniela Brodcová: Povinná maturita z matematiky v roce 2030? Ředitelé gymnázií viní Plagu z populismu

Rozuzlení více než dvacet let trvající debaty o povinné maturitě z matematiky se znova odkládá. Ministr Robert Plaga (ANO) chce nejprve zlepšit výuku, což by mělo trvat osm až deset let, a pak až začít povinně zkoušet.

Z článku na SeznamZprávy.cz vybíráme:

Že se na nepopularitě matematiky podepisuje způsob výuky, připouští odborník na její didaktiku a profesor Pedagogické fakulty UK Milan Hejný, autor učební metody, která stojí na snaze vyvolat u dětí vlastní nadšení pro předmět.

„V současnosti existují dvě koncepce. Jedna tradiční, postavená na vzorečcích a algoritmech, žáci se učí zpaměti a nácvikově. A potom koncepce konstruktivistická, kde matematika je prostředí, ve kterém se žák učí myslet. Žáci z prvního konceptu nezvládnou úlohy vyžadující sofistikovanější myšlení,” vysvětlil Seznamu matematik.

Podle něj je současné nastavení maturit vůči žákům nefér a špatným výsledkům se nediví. Jsou podle něj zkrátka připravováni na jiný druh zkoušení, než se kterým se následně u zkoušky z dospělosti setkají. Matematika by ale podle Hejného především měla být platná i v praktickém životě. „Já to nerad slyším, ale stává se, že se třeba poslanci chlubí, že byli špatní v matematice. Ale chtějí vlastně jen dát najevo, že se nepodvolili vzorečkům a algoritmům, že si udrželi svůj sedlácký rozum,” dodává k věci profesor.


6 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"Že se na nepopularitě matematiky podepisuje způsob výuky, připouští odborník na její didaktiku a profesor Pedagogické fakulty UK Milan Hejný, autor učební metody, která stojí na snaze vyvolat u dětí vlastní nadšení pro předmět."

Hejného opravdu můžeme považovat za odborníka na didaktiku matematiky, jenže jenom na prvním stupni. Ano, přiznejme si, že Hejného učebnice pro 1. stupeň jsou dobře zpracovány a promyšleny (však se také na jejich vývoji pracovalo více než 30 let) a určité skupině dětí mohou vyhovovat. Pro třídu s převahou slabších dětí bych je ale nevolila ani náhodou. Za odborníka na didaktiku matematiky na druhém stupni už ho nepovažuji. Hejného učebnice pro druhý stupeń jsou nezvládnutý paskvil, který vznikl během několika málo let (bylo potřeba rychle navázat, aby se dále vydělávalo) a ve kterém dítě i učitelé létají ode zdi ke zdi, není to ani klasika ani Hejný. A o didaktice matematiky na středních školách neví Hejný vůbec nic.

"Reditelé gymnázií viní Plagu z populismu."

Ředitelé gymnázií totiž vědí tři věci. Za prvé, že jejich studenti maturitu z matematiky s přehledem až několk málo výjimek zvládnou. Za druhé, že podstaná část jejich studentů bude pořádné základy matematiky na vŠ potřebovat. Za třetí, že se studenti po zavedení povinné maturity začali matematice důsledněji věnovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

se studenti po zavedení povinné maturity začali matematice důsledněji věnovat

Už přestali.
A znovu nikdy nezačnou. Ani za deset let. Nikdy.
Postupně dojde i na další intelektově náročnšjší předměty. Teď se ví, jak na to!
Bude se stávkovat za kvalitní výuku. Každý den:::

Pepouš řekl(a)...

PLAGA: „U aplikovaných úloh, které nejsou namemorované, ale jsou o užívání matematiky, se ukazuje, že neúspěch není chybou studentů nebo jejich leností. Pravděpodobně je to systémový problém,” uvedl po úterním jednání školské tripartity... „Rámcové vzdělávací plány jsou přehlceny a není prostor k opakování. Navíc není dostatek učitelů matematiky.

Takže u aplikovaných úloh pomůže více prostoru v RVP pro opakování? Mnohdy je u aplikovaných úloh s pochopením jednoduchého textu. Děti málo čtou. Je to chyba systému, rodičů, společnosti, dětí, učitelů nebo ode všeho trochu? A co třeba si vyjasnit priority ve vzdělávání a ty začít podporovat. Namátkou - druhý povinný jazyk, třetí hodina tělocviku, branná výchova, mediální výchova ... Proč asi ten prostor pro ty základní věci není?

HEJNÝ: „V současnosti existují dvě koncepce. Jedna tradiční, postavená na vzorečcích a algoritmech, žáci se učí zpaměti a nácvikově. A potom koncepce konstruktivistická, kde matematika je prostředí, ve kterém se žák učí myslet. Žáci z prvního konceptu nezvládnou úlohy vyžadující sofistikovanější myšlení,” vysvětlil Seznamu matematik.

Takže ve výuce existují dvě takto jasně vymezené koncepce? To jako že když nejedu Hejného metodou, tak se jenom učíme zpaměti a nácvikově?! To jako myslíte vážně?! To se nestydíte takhle urazit ty tisíce učitelů matematiky, kteří ještě na školách jsou a dělají první a poslední pro žáky? Není nic lepšího, když se v době diskuzí o maturitě z matematiky a nedostatku učitelů pořád najde tolik lidí, kteří učitele matematiky uráží tím, že na ně svalují veškerou vinu. Buďme rádi, že většina z těchto učitelů se hlavně věnuje své práci a nad tou spoustou nesmyslů z médií jenom nevěřícně zakroutí hlavou.

Když je Hejného metoda tak skvělá a úžasná, jak je tedy možné, že se na kurzu od paní lektorky dozvím, že má třídu na druhém stupni, kde si Hejného metodu nedokáže představit a tak tam podle ní neučí? To je ta zázračná metoda pro všechny žáky?

Eva Adamová řekl(a)...

„U aplikovaných úloh, které nejsou namemorované, ale jsou o užívání matematiky, se ukazuje, že neúspěch není chybou studentů nebo jejich leností. Pravděpodobně je to systémový problém,”

No jistě, je to systémový problém. Fakt nevím, co s tou matkou přírodou uděláme, aby hezky systémově zapracovala na tom, aby se celá populace přesunula směrem k vyššímu inteligenčnímu spektru, nejlépe nad IQ 110. Myslíte, že se jí to do těch deseti let, kdy snad, možná či uvidíme zavedeme povinnou maturitu z matematiky podaří?

Hejného už Pepouši nelze brát vážně. Jakmile se v někom začnou mísit potíže, které každého čekají ve vyšším věku, s tím, že mu sláva stroupne do hlavy, je zle.

Nicka Pytlik řekl(a)...

není prostor k opakování

Jinými slovy k biflování algoritmů nazpaměť?
Dá se s vysokou mírou pravdě podobnosti předpokládat, že v těchto dnech přestala pro žáky otázka studia matematiky s konečnou platností existovat.
A lepší to nebude. Proč taky...

Ygrain řekl(a)...

"To je ta zázračná metoda pro všechny žáky? "

Neexistuje zázračná metoda, která by byla vhodná vždy, všude a pro každého. Soudný člověk to ví, a kdo tvrdí opak...

Okomentovat