10.9.19

ČMOS PŠ: Zásadní připomínky školských odborů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství nadále trvá na nárůstu platů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 %. Předložený návrh na zvýšení platů pedagogů o 10 % nedostatečně reflektuje slibovanou preferenci školství.

Zásadní připomínky školských odborů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020


1) ČMOS PŠ nadále trvá na nárůstu platů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 %. Předložený návrh na zvýšení platů pedagogů o 10 % nedostatečně reflektuje slibovanou preferenci školství.

V ostatních odvětvích došlo v minulých letech k výraznému nárůstu mezd a platů, což snížilo efekt cíle deklarovaného ve vládním programovém prohlášení o dosažení průměrného platu pedagogů v r. 2021 minimálně na úrovni 150 % úrovně roku 2017. Relace platů pedagogů k ostatním co do kvalifikace srovnatelným kategoriím zaměstnanců se tedy nijak významně nemění.

V dlouhodobém vývoji od r. 2007 do r. 2018 činí index růstu průměrného platu (údaje MF ČR a ČSÚ)

- školství: 148,6 (z toho pedagogičtí pracovníci v regionálním školství 144,2)
- org. složky státu a příspěvkové organizace: 159,4
- zdravotnictví: 177,-
- sociální služby: 162,7
- kultura: 162,9

Z platového nárůstu pedagogů (a zaměstnanců školství vůbec) bude část pouze dorovnávat zaostávající dynamiku zvyšování platů v minulých letech. Pokud jde o dosahované platové relace, neodpovídá výše průměrného platu ve školství ve srovnání s ostatními odvětvími úrovni dosahované průměrné platové třídy.


2) Podle návrhu státního rozpočtu se mají zvýšit „platy nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství o 7,2 %; pro rok 2021 se pak počítá s dalším nárůstem prostředků na platy o 7,2 % tak, aby se platy nepedagogů v regionálním školství na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017, a to v souladu s cílem stanoveným v programovém prohlášení vlády; tím bude zajištěn průměrný plat nepedagogického pracovníka na úroveň minimálně 24 tisíc korun“.

ČMOS PŠ s tímto návrhem nesouhlasí, protože výše nárůstu platů nepedagogů o 7,2 % v roce 2020 a 2021 neumožňuje splnit programové prohlášení vlády.

Průměrný plat nepedagogů činil v roce 2017 částku 17 509 Kč. 150 % z této výše tedy představuje 24 264 Kč. V roce 2018 činil průměrný plat nepedagogů v regionálním školství 19 516 Kč, při předpokládaném nárůstu o 10 % v roce 2019 by měla být jeho výše 21 468 Kč. Pro dosažení výše uvedeného platu v roce 2021 je nutné dosáhnout za dva roky (2020, 2021) dalšího nárůstu 22,3 %, to je průměrně 10,6 % ročně. Tomu předložený návrh neodpovídá.

3) Ve vládou schváleném a v současně době Poslanecké sněmovně předloženém Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, jsou stanoveny i cíle ve vývoji platové úrovně zaměstnanců ve školství. (část H – Zlepšení podmínek pracovníků v regionálním školství). Jako zdroj financování je uveden státní rozpočet. Ve střednědobém výhledu na roky 2021 a 2022 se však tyto záměry nijak nepromítají.

Mgr. František Dobšík
předsedaKe stažení:

Žádné komentáře:

Okomentovat