5.8.19

Výklad MŠMT k zařazení ředitelů mateřských škol do platové třídy

Předseda školských odborů František Dobšík zaslal po informační kampani Pedagogické komory, z.s., k problematice zařazení ředitelů mateřských škol do platové třídy dotaz MŠMT. Z odpovědi náměstka Václava Pícla vyplývá, že v souvislosti s přechodem na nové financování od ledna 2020 je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci ve školství, včetně ředitelů, byli správně k 1. září 2019 zařazeni do platových tříd podle nejnáročnější vykonávané práce. Zářijové výkazy budou rozhodující pro výpočet finančních prostředků pro danou školu od ledna 2020.

Vážený pan Mgr. František Dobšík
Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství
Praha

Praha, 28. června 2019
Č. j.: MSMT-10681/2019-1

Vážený pane předsedo,

obdrželi jsme od Vás dopis, ve kterém se dotazujete na výklad k zařazení ředitele mateřské školy do platové třídy. V této záležitosti Vám sděluji následující stanovisko.

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud je touto nejnáročnější prací komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace, jejíž provádění se u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou statutárním orgánem zaměstnavatele, předpokládá, zařadí se tento zaměstnanec do 11. platové třídy, a to podle ustanovení bodu 2 v této platové třídě v povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník v příloze k nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kde je tato práce uvedena.

Zaměstnavatel zařadí podle § 3 odst. 2 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zaměstnance do této (11.) platové třídy, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. Pro práci uvedenou v bodu 2 v 11. platové třídě v povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník však žádný právní předpis nestanoví nižší vzdělání, než je pro zařazení do této platové třídy stanoveno v § 2 odst. 1 písm. k) nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pokud se proto pro zařazení do platové třídy ředitele mateřské školy využije uvedené ustanovení katalogu prací ve veřejných službách a správě a tento ředitel nesplňuje stanovené kvalifikační předpoklady, bude se jednat o postup pro výjimečné zařazení do platové třídy podle § 3 odst. 4 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nelze tedy využít postupu podle § 3 odst. 3 písm. b) citovaného nařízení vlády, protože nejnižší vzdělání stanoví jiný právní předpis (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) pouze pro výkon pedagogických prací, podle nichž se tomuto řediteli platová třída v uvedeném případě nestanoví.

Plnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., není tímto dotčeno.

Váš dotaz jsme konzultovali s Ministerstvem práce a sociálních věcí, který je gestorem jak nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tak nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Pícl1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Více informací viz web Pedagogické komory, kde naleznete například stanovisko MPSV z června 2019 nebo stejný výklad už z roku 2010.

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/06/aktualni-tema-vyssi-platove-tridy-pro.html

Okomentovat