25.8.19

Václav Trojan, Zuzana Svobodová: Subjektivní vnímání proměny role ředitele školy a obtížné prvky výkonu této profese v současné době

Studie se zabývá subjektivním vnímáním proměny ředitelské role po roce 2000 a reflektuje zároveň obtížné prvky výkonu této profese v současné době. V teoretické části vymezuje zásadní mezníky, které nově definovaly autonomní pozici českých škol a s tím i autonomní roli jejich ředitelů. Popisuje strategické dokumenty, které cílily na standardizaci vstupního a průběžného vzdělávání a podpory ředitelů škol, což nikdy nebylo systémově uskutečněno. Výsledky kvalitativního výzkumu založeného na datech získaných z ohniskové skupiny představují subjektivní názory zkušených ředitelů pražských základních a středních škol na vývoj jejich role, popisují problémy, které ředitelé vnímají, a trendy, které dále určují jejich práci. Ředitel školy je základním faktorem úspěchu každé školy a jeho postavení je vzhledem k neobvykle vysoké míře kurikulární i zdrojové autonomie české školy specifické. Ukazuje se, že postupným vývojem a přidáváním dalších povinností a zároveň neexistující systémovou podporou ředitele byla vytvořena náročná situace, ve které současní ředitelé škol vnímají řadu problémů, jako je například nedostatek času na řízení pedagogického procesu, nedostatek pracovníků, nadbytek zbytečných byrokratických činností a nedůvěra v systém jako takový.
Převzato z časopisu Pedagogická orientace Vol 29, No 2 (2019), pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

Vždycky, když narazím na podobné studie, zjišťuju, k čemu vlastně je. V tomto dokumentu to vědci naštěstí napsali hned na první stránce v poznámce pod čarou:
"Studie vznikla za podpory projektu UK Progres Q17."

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Studie vznikla za podpory projektu UK Progres Q17."

Správně tam mělo být:
"Studie vznikla na podporu oprávněnosti prošustrování peněz v rámci projektu /*"
/* doplňte cokoli dle aktuální potřeby

Okomentovat