31.8.19

Kateřina Perknerová: Robert Plaga: Povinná maturita z matematiky by byla experimentem s žáky

Školní rok, který začíná v pondělí 2. září, bude z hlediska fungování vzdělávacího systému přelomový. Od ledna se totiž mění systém financování regionálního školství, do praxe by se měla promítnout novela zákona o pedagogických pracovnících a definitivně se rozhodne o podobě státní maturity. O tom všem Deník hovořil s ministrem školství Robertem Plagou (ANO).


Z rozhovoru v Deník.cz vybíráme:

Znamená to, že návrh na sjednocení povinné maturitní zkoušky z češtiny, cizího jazyka a matematiky od jara 2022, který je v meziresortním připomínkovém řízení, stáhnete?
Právě to, že je zatím v této fázi, mi dává možnost ho změnit při projednávání na vládě nebo potom ve sněmovně. Celé léto jsme věnovali podrobnému prověřování podkladů, zkoumání jednotlivých příkladů, takže nejde o nějaký náhlý popud mysli. Skutečně nechci, aby byla třetina žáků maturitních oborů součástí nějakého experimentu a blamovali jsme se přesvědčením, že ke zlepšení znalostí, kompetencí i výsledků dojde pouhým zavedením povinné zkoušky z matematiky. Zprávy České školní inspekce a další poznatky hovoří o přehlcení rámcových vzdělávacích programů, o nutnosti jejich provzdušnění. Platí to i o matematice, která je nepochybně jedním z nosných předmětů. Povinná maturita z ní tak pro mě nadále zůstává cílovým stavem, ale současný systém ne- umožňuje řádnou přípravu všech středoškoláků.(...)

Jenže o plánu na zavedení povinné maturity z matematiky hovořili už vaši předchůdci Dobeš a Fiala, natvrdo pak Chládek a Valachová. Zákon s konkrétním termínem nespadl z čistého nebe. Jak to, že si terén záměr centra neosvojil a nepřipravil se na něj?
Nejde o to, že by se třetina maturantů, kterým by hrozilo propadnutí, nedokázala matematiku naučit, ani o to, že by ji pedagogové neuměli přednášet. Problém je systémový, týká se obsahu učiva, nedostatku času na zafixování poznatků.

Ovšem i to je přece práce ministrů školství. Už dávno mohli rozhodnout o revizi rámcových vzdělávacích programů, jiných důrazech v probíraném učivu, hodinové dotaci. Proč k tomu nedochází?
K tomu musí dojít, bez toho se nepohneme dál. Po patnácti letech musíme redefinovat obsah vzdělávání a provázat ho se Strategií 2030+. Podstatné věci ve výuce musejí zůstat, ale hlavním cílem je, aby šlo o užitečnou matematiku pro život. Tomu musíme přizpůsobit to základní, co ministerstvo ovlivnit může, tedy rámcový vzdělávací program. Další cestou je podpora výuky matematiky, učitelů, škol. To znamená poskytnout terénu metodické materiály, které mu pomohou učinit výuku přitažlivou. Ministr školství víc udělat nemůže, za katedru se nedostane, aby hodiny přímo a každodenně ovlivňoval.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Povinná maturita z matematiky by byla experimentem s žáky

A co tak najednou?
S dětmi se experimentuje od jaktěživa soustavně a systematicky.
Každý ministr školství je posedlý potřebou něco zněnit. Co jeden zavedl, druhý zruší. Co druhý zrušil, třetí zavede a čtvrtý odloží. Reforma, její revize, zrušení té revize...
Je lepší smysluplný pokus, a nebo trapná fraška?

Okomentovat