29.8.19

Petr Roupec: Otázky pro ministra: Školství vážně neprospívá kvůli mnoha hloupostem a systémovým chybám. Hledáte řešení?

Přestože každá vláda a většina z mnoha ministrů školství pravidelně přichází jednak s informací, že resort školství je jednou z hlavních priorit jeho vlády, a pravidelně i s nějakým neotřelým námětem na „důležitou“ reformu, která školství, školám a vzdělávaným zajistí světlejší zítřky – tu s pamlskovou vyhláškou, tu s financováním na průměrně naplněnou třídu, tu s rozšířením nebo zrušením takzvané společné části maturity, tu s plošnou inkluzí. Přes všechny uvedené a mnohé další „strategické“ změny je stav regionálního školství – od mateřských po střední školy – stále ve stavu nezáviděníhodném a dlouhodobě vážně neprospívá.


Z otázek z článku v Reflex.cz vybíráme:

Existuje validní funkční analýza stávajících činností jednotlivých ministerstvem zřízených OPŘO? Je rozumné, efektivní a funkční prostřednictvím nynější sekce Národního ústavu vzdělávání (NÚV) zajišťovat metodické řízení právně subjektivních organizací pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných kraji, jak je v případě Národního institutu dalšího vzdělávání smysluplné, užitečné a efektivní provozování rekreačních středisek v Krkonoších a Vysokých Tatrách, financovat a zabývat se faktickou realizací dalšího vzdělávání pedagogů, které efektivněji zajišťuje řada škol a privátních organizací či provozovat krajské pobočky s nemalým počtem zaměstnanců, „obsluhujících“ právně samostatné organizace škol a školských zařízení? Jak je logické a účelné, aby bylo MŠMT zřizovatelem Vysokoškolského sportovního centra působícího v prostředí právně i akademicky autonomních vysokých škol? Je i nadále rozumné a funkčně efektivní další a další „bobtnání“ Národního ústavu vzdělávání „odejitými“ úředníky ministerstva školství či známými známých a mnohé další?(...)

Proč bezprostředně po rezignaci paní ministryně Valachové (a doufám i jí angažovaných poradců) si nikdo z příslušných ministerských úředníků nedal práci s alespoň rámcovou, ale fundovanou analýzou příležitostí a rizik odpovídajících na otázku, zda je rozumné v aktuálních podmínkách českých škol trvat na formálně plošné povinnosti přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i do těch nejmenších škol nedisponujících personálem s příslušnou kvalifikací speciálního pedagoga – navíc bez standardního nároku na ověřenou potřebnou výši prostředků na činnosti s inkluzí spojených?

1 komentář:

Ferda44 řekl(a)...

Souhlas, ale nečekám, že by se ministerští zamysleli...

Okomentovat