12.8.19

MŠMT důrazně nesouhlasí s hlavními závěry zprávy NKÚ k digitálnímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu k rozvoji digitálního vzdělávání v České republice. Ač lze říci, že oblast digitálního vzdělávání měla být za minulých vlád podporována výrazněji, s hlavními závěry této kontrolní zprávy důrazně nesouhlasíme.


NKÚ se dle našeho názoru ve své zprávě dopustilo až přílišného zjednodušení dat, a navíc pracuje s čísly, která nejsou ze své podstaty srovnatelná. Zpráva také hodnotí výstupy Strategie digitálního vzdělávání, která byla v listopadu 2014 přijata na období do roku 2020. Hodnocené období 2011 – 2018 z tohoto důvodu nepovažuje MŠMT za příliš relevantní.

Závěr zprávy NKÚ je dle názoru MŠMT z velké části postaven na tematické zprávě České školní inspekce z roku 2017. Ta je však dnes již poměrně zastaralá a nereflektuje aktuální vývoj v této oblasti.

NKÚ ve své zprávě zcela opomíjí roli obcí a měst, které jsou v českém systému základního a středního školství nositeli zřizovatelských kompetencí a měly by tak být primárními poskytovateli investic do ICT vybavení ve školách, jež zřizují. Vzhledem k tomuto faktu je role MŠMT a evropských prostředků podpůrná a iniciující systémovou proměnu především v oblasti výuky, a nikoliv pouhého nákupu vybavení. A takto byly koncipovány i výzvy v rámci evropských zdrojů.

Zpráva NKÚ navíc mylně uvádí, že z prostředků Evropské unie šlo v minulém období 7 mld. a v současném 15 mld. korun na ICT vybavení. Jedná se o pouhý součet hodnoty všech projektů, který ale nereflektuje fakt, že cílem těchto výzev nebylo a ani není pouze nakoupit výpočetní techniku – to byla a je jen jedna z mnoha dílčích částí těchto projektů. Prostředky v minulosti putovaly například na zlepšení učitelských dovedností v oblasti ICT, novostavby škol s počítačovou učebnou či jejich rekonstrukce.

V oblasti Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) se v posledním roce podařila celá řada kroků, což však zpráva NKÚ za období 2011 – 2018 neuvádí. Vznikl například rámec digitálních kompetencí pedagogů, kdy plánujeme intenzivní podporu vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií. Byla vytvořena řada návodů a workshopů pro školní ICT koordinátory a modernizaci vzdělávací oblasti ICT v rámci RVP s důrazem na informatické myšlení. Vznikly také metodické kabinety pro učitele informatiky a ICT, a stejně tak síť krajských metodiků v této oblasti.

Pokud šetření NKÚ upozorňuje na nedostatky v řízení SDV, je důležité si uvědomit, že Česká republika je jednou z pěti zemí Evropy, které vůbec nějakou strategii digitálního vzdělávání mají, navíc průběžně hodnocenou. Řízení plnění úkolů Strategie digitálního vzdělávání provádí MŠMT po celou dobu planosti strategie, tedy do roku 2020.

Z výše uvedených důvodů považujeme zprávu NKÚ za neaktuální a její závěry za hrubě zavádějící.

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

"... je důležité si uvědomit, že Česká republika je jednou z pěti zemí Evropy, které vůbec nějakou strategii digitálního vzdělávání mají...."

To ministerstvo si snad dělá srandu. Školy by určitě byly raději, kdyby měly dostatek peněz na hardware, software či správu sítě, a to klidně i bez strategie. Strategie nebo-li zbytečný cár papíru jejim bez peněz platná asi jako mrtvému kabát.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

NKÚ byl zřízen proto, aby kontrolovaný subjekt jako správce veřejných (tj. našich) peněz sklapnul kufry a přijal opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Za zveřejňování nesouhlasu vás neplatíme, zveřejněte ta opatření, MŠMT.

Eva Adamová řekl(a)...

Já za sebe s tou zprávou souhlasím, protože jako ICT koordinátor se o dění kolem ICT zajímám a kromě žvástů týkajících se změn v RVP jsem vůbec nezaznamenala jakoukoliv změnu, byť teprve chystanou.

A docela by mne zajímalo, kde a jakým způsobem končí peníze z OP VVV, tzn. ze dvou obřích výzev pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání, obě bratru za půl miliardy Kč.

Nicka Pytlik řekl(a)...

kde a jakým způsobem končí peníze

To snad není zase až tak podstatné. Klíčovým smyslem dotací je dostat je v podstatě jakýmkoli způsobem do oběhu. Pokud přitom ulpí něco i u kamarádíčků, tím lépe.
Už se něco ví o osudu těch miliard na rychlý internet? Pořád se čerpá a pořád je z toho povětšinou tak akorát středně velké kulové. Dohledá někdy někdo, jak velký díl pěněz doputuje až do škol a k žákům? Nedohledá. Protože pak by někoho mohlo napadnout zabývat se otázkou, kdo za to nese osobní odpovědnost.
Pytlici kdysi někde četli, že peníze nelze poskytnout přímo školám, protože není jistota, že by byly čerpány hospodárně. Tohle už ale doopravdy vysoký lejvl satiry.

Okomentovat