18.8.19

Martin Chalupa: Naše školství je na tom žalostně. V porovnání s Evropou výrazně zaostáváme, bídné jsou i platy

V posledním školním roce se v resortu školství řada věcí změnila: první úpravy se týkaly podoby státních maturit i zákona o učitelích. Neprošlo nastavení hranice bodů pro přijetí na maturitní obory či plošné zavedení školních obědů zdarma. Ministerstvo školství ale hlavně zahájilo debatu o strategii vzdělávací politiky do roku 2030. Přesto je to stále žalostně málo.

Z článku ve Čtidoma.cz vybíráme:

Kvalita českého vzdělávání vychází z evropských srovnání bohužel jako podprůměrná. Prestižní srovnání PISA ji podle vědecké a matematické gramotnosti hodnotí jako devátou nejnižší a Světové ekonomické fórum jako desátou. Podprůměrné hodnocení českého vzdělávacího systému je možné přičítat i nízkým investicím z veřejného rozpočtu. Česká republika z něj totiž na školství vynakládala čtvrtý nejnižší podíl ze všech evropských států (3,8 %). Oproti některým jiným zemím, které na školství vydávají ze svého rozpočtu větší podíl, si i přesto vede lépe. Podle projektu Evropa v datech se českému školství v poměru k výdajům státu daří držet blízko evropskému kvalitativnímu průměru.

Průzkumy ale potvrzují to, co zaměstnavatelé kritizují už několik let – velmi malé propojení teorie s praxí, absence tzv. duálního vzdělávání. Do výuky se u nás zapojuje jen 25 % firem, například na Slovensku je to 33 %, v Rakousku 44,5 % a v Německu dokonce 63 %. Zde jde především o zapojení do výuky a výzkumných projektů vysokých škol. V mnohých zemích má ale duální výuka i jinou podobu.

Například v Belgii nebo v Německu musejí žáci kromě prvního a druhého stupně základní školy povinně studovat minimálně jeden rok na „třetím stupni“, tedy střední škole nebo učilišti. Zde mají v posledních ročnících školu kombinovanou s pracovními kurzy, ze škol tedy nevycházejí nepoznamenaní reálnou praxí jako u nás.


Poznámka redakce: Dávat rovnítko mezi výsledky testování PISA a kvalitou vzdělávání je poměrně odvážné.

Žádné komentáře:

Okomentovat