16.8.19

Liberecký kraj přidá v příštím školním roce žákům na středoškolských stipendiích a rozšíří nabídku podporovaných oborů

Rada Libereckého kraje na své úterní schůzi odsouhlasila návrh úprav Stipendijního programu pro žáky středních škol v regionu. Úpravy se týkají rozšíření stávající nabídky podporovaných oborů, navýšení motivačních i prospěchových stipendií, ale i zpřísnění podmínek pro udělení stipendia. Změny se žáků dotknou od školního roku 2020/2021. Konečné schválení Stipendijního programu je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje, které o něm bude jednat na svém zasedání 27. srpna 2019.

„Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji existuje od roku 2010. Vyplácíme je žákům těch oborů vzdělání, jejichž absolventy neúspěšně poptává trh práce a kterým pro dlouhodobý nezájem ze strany žáků hrozí zánik,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V současné době je do programu zahrnuto celkem 18 oborů, z toho 16 tříletých řemeslných učebních a 2 čtyřleté maturitní obory z oblasti strojírenství, stavebnictví, sklářství, potravinářství, elektrotechniky, zemědělství či zdravotnictví. „Stávající nabídka stipendijně podporovaných oborů se od příštího školního roku rozšíří o 9 tříletých učebních oborů s výučním listem,“ dodal náměstek Tulpa.

Kraj rozšíří Stipendijní program o tyto obory: elektromechanik pro zařízení a přístroje, karosář, krejčí, lesní mechanizátor, pekař, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, zahradník, zlatník a klenotník, zpracovatel dřeva. Od školního roku 2020/2021 si tak budou moci žáci vybírat z celkem 27 stipendijně podporovaných oborů vzdělání.

„Rozhodli jsme se také navýšit motivační i prospěchová stipendia. Žák, který bude splňovat kritéria, si tak při absolvování tříletého učebního oboru bude moci přijít až na 21.000 korun, tedy o 4.500 korun více, než tomu bylo doposud,“ dodal Petr Tulpa.

Poslední navrhovaná úprava spočívá ve zpřísnění požadovaných průměrů na vysvědčení pro obdržení prospěchových stipendií, a to pro žáky 1. ročníků z průměru 2,2 na 1,7 a u ročníků navazujících z původního průměru 2,0 na 1,5.

Podporované obory vzdělání včetně roku vyhlášení:

Agropodnikání 2016/2017
Elektrikář – silnoproud 2011/2012
Elektrikář – slaboproud 2011/2012
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2020/2021
Instalatér 2011/2012
Jemný mechanik 2012/2013
Karosář 2020/2021
Klempíř 2011/2012
Krejčí 2020/2021
Lesní mechanizátor 2020/2021
Malíř a lakýrník 2011/2012
Nástrojař 2010/2011
Obráběč kovů 2015/2016
Ošetřovatel 2019/2020
Pekař 2020/2021
Řezník – uzenář 2010/2011
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 2010/2011
Strojní mechanik 2010/2011
Strojník silničních strojů 2017/2018
Technologie silikátů 2016/2017
Tesař 2010/2011
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů 2020/2021
Zahradník 2020/2021
Zedník 2010/2011
Zemědělec – farmář 2016/2017
Zlatník a klenotník 2020/2021
Zpracovatel dřeva 2020/2021

Původní a navrhovaná výše motivačního stipendia (uváděno v Kč):

Motivační stipendium

Tříleté obory H
Čtyřleté obory M
ročník
původní
navrhované
původní
navrhované
1.
250
500
250
500
2.
300
500
300
500
3.
500
500
500
500
4.
 -
300
500

Původní a navrhovaná výše prospěchového stipendia (uváděno v Kč)

Prospěchové stipendium
Tříleté obory H
Čtyřleté obory M
ročník
původní
navrhované
původní
navrhované
1.
1.000
1.000
1.000
1.000
2.
1.000
2.000
1.000
2.000
3.
1.000
3.000
1.000
3.000
4.
 -
1.000
4.000

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat