28.8.19

Jitka Polanská: Rodiče vědí lépe než stát

V poslední dekádě začal strmě růst počet soukromých základních škol s alternativní výukou, které často zakládají rodiče. Stát se k tomuto trendu nejdříve stavěl vstřícně a velkoryse, před dvěma lety ale náhle otočil. Pavel Kraemer se v rozhovoru zamýšlí nad možnými důvody. Jako mentor a poradce pomáhal mnohým těmto školám ke vzniku a v alternativní vzdělávací komunitě se pohybuje dlouhodobě.


Z rozhovoru v Lidových novinách vybíráme:

LN Jakou má tenhle trend příčinu? Proč se najednou skupina lidí aktivizovala v téhle oblasti?

Nejspíš je to tak, že do rodičovství dorostla populačně silná generace, která zahrnuje lidi se silnou potřebou tvořit si svůj život podle vlastních představ, nenechat se omezovat, nedělat kompromisy. Tito rodiče ve státním školství stěží nacházejí školu, kterou by svým dětem přáli. Škol je zároveň málo, protože počet dětí předtím dlouhodobě klesal a mnohé byly zrušeny. Ve stavu určité nouze se tedy stát zpočátku díval na soukromou iniciativu vcelku blahosklonně. Soukromé školy mu řešily problém.

LN Co těmto rodičům na stávajících státních školách vadilo?

Direktivnost a nedostatek ohledů na individualitu dítěte. A také děti se v direktivní škole začaly subjektivně cítit hůře. Co předchozí generace snesly, možná i bez újmy, vzbuzuje v současných dětech, vychovávaných jinak, strach a odpor. Zvýšil se kontrast mezí tím, co je doma a co je ve škole. A je to zátěžová situace i pro učitele. Tím spíš, že mnoho z nich by chtělo mít autoritu automaticky, tak jak to bylo dříve, a neudělali dost pro to, aby si ji získali přirozeným způsobem. Klima se tedy v mnohých školách zhoršilo. Na druhou stranu, některé školy se pod tímto tlakem nespokojených dětí a jejich nespokojených rodičů začaly měnit k lepšímu, přinejmenším na prvním stupni.

LN Dají se nově vznikající soukromé základní školy nějak souhrnně popsat?

Cílem těchto rodičů je většinou vybudovat školu s přátelskou atmosférou, bez soutěžení a známkování, se zážitkovou pedagogikou, která bere děti partnersky.

LN Jak se těmto školám daří získávat učitele, kterých je v současnosti nedostatek?

Platy to není, ty jsou v soukromých školách v průměru o několik tisíc nižší než ve státních. Atraktivní jsou tam pro učitele jiné věci: možnost uplatnit vlastní iniciativu, progresivní metody, podobně smýšlející kolegové, žáci z motivujícího rodinného prostředí či méně početné třídy.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

se zážitkovou pedagogikou, která bere děti partnersky

Pytlici žijí v přesvědčení, že každý skutečně partnerský vztah, je oboustranně vyvážený.
Lze ale takto pojímat vztah, kdy jeden je ze zákona povinen držet nad druhým neustálý dozor? Neustálý. Každou minutu, každou vteřinu...

Pavel Kraemer řekl(a)...

Máte pravdu. Úplně symetrické to být nemůže. Nejen kvůli zákonu. Dospělý není totéž jako dítě. Přesněji řečeno děti očekávají, že dospělí nejsou nezralí jako děti.

Okomentovat