22.8.19

Jitka Jursová, Petr Urbánek, Markéta Váchová: Odlišné sociální klima učitelských sborů ZŠ v rozmanitých podmínkách práce školy

Cílem empirické studie je v kontextu zjištěných parametrů sociálního klimatu identifikovat a popsat shody a rozdíly mezi vybranými učitelskými sbory ZŠ v jejich charakteristikách a fungování. Jde tedy o hledání příčin zjištěných hodnot klimatu učitelského sboru v konfrontaci evidentních znaků učitelského sboru se znaky, jejichž vliv je méně zjevný, skrytý. Výzkumný postup směřuje od kvantitativního výzkumu, z něhož byla využita získaná data jako východiska, k procedurám kvalitativního výzkumu. Z typologického výběru vzešly dvě dvojice učitelských sborů základních škol. První dvojice s krajně odlišnými (příznivými a nepříznivými) a druhá s obdobnými (příznivými) hodnotami sociálního klimatu. Analýze byly podrobeny způsoby sdílení vize a fungování školy, styl vedení a jeho geneze, mezilidské vztahy a komunikace, angažovanost učitelů a její podpora. Na příkladu vybraných učitelských sborů se ukazuje, že i přes srovnatelné hodnoty jejich sociálního klimatu se školy mohou lišit v organizaci a vytváření podmínek práce. Jako nápadné se ukázaly zejména rozdíly v pedagogickém vedení, a to i u dvojice podobných škol. Klíčovým atributem pro optimální fungování vedení se ukazuje být soulad stylu vedení se specifiky každého jednotlivého učitelského sboru. Za zásadní pro kvalitu sociálního klimatu sboru lze považovat vytvářenou shodu na hlavních principech chodu školy, sdílení jasné vize rozvoje, podporující styl vedení a cílevědomě vytvářený prostor pro práci učitele. Způsoby, jak dosáhnout optimálního sociálního klimatu sboru, se mohou lišit a vytvářejí ve specifických podmínkách života každé školy zcela originální a komplikovaný organismus.
Převzato z časopisu Pedagogická orientace Vol 29, No 2 (2019), pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

8 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Týý vole! Školní klimatologové fakt existujou! Myslel jsem, že si jen někdo dělá (blbou) srandu ... ////

učitelský sbor je formován podle společné vize školy a učitelé, kteří se s vizí neztotožnili, odcházejí jinam

Nemůžu se dočkat, až se koncem srpna zeptám, jakou že vizi má naše škola. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jde tedy o hledání příčin zjištěných hodnot klimatu učitelského sboru v konfrontaci evidentních znaků učitelského sboru se znaky, jejichž vliv je méně zjevný, skrytý.

Ty prázdniny jsou jenom k vzteku. Ani ne dva měsíce a pytlici nepobírají poměrně jednoduché souvětí.
V každém případě je podstatné, aby klima sboru napostihlo nějaké nezvladatelné lokální přehřívání.

Vít Tomis řekl(a)...

Hodně vědců se letos urodilo

Ygrain řekl(a)...

Bylo málo okurek...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pytlici,
obraťte se na O. Botlíka. Ten by vám jistě vysvětlil, že inkriminované souvětí je sice možná stylově neobratné, ale jinak plně srozumitelné a v maturitním testu by obstálo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To není problém té věty, nebo lépe jejího autora, ale problém pytliků.
A tak ti pytlici použili osvědčený způsob uchopení zprvu neuchopitelného textu. Text se marietereziánsky nabiflovali nazpaměť a tak dlouho si jej drmolili, až jim to tam naskočilo.

Eva Adamová řekl(a)...

Já myslím, že vzhledem k věkovému složení našich pedagogických sborů a vzhledem k jejich genderové nevyváženosti by se ve školství spíše uplatnili klimakteriologové.

Nicka Pytlik řekl(a)...

by se ve školství spíše uplatnili klimakteriologové

To se Vám, paní Adamová, povedlo. Klimakteriologové...
Kdoví, jestli Gerdini následovníci nestávkují spíše za meno pausu.
Rozumějme z italštiny 'menší přestávky' v procesu zkompetentňování.
Něco jako nechodit do školy na protest proti málo učení.
To by odpovídalo duchu té dnešní překotně se měnící doby.

Okomentovat