19.8.19

Jaroslav Bican: Víceletá gymnázia neplní roli elitních škol pro výjimečně nadané

Když debatujeme o maturitě z matematiky a jak má vypadat, musíme si nejprve ujasnit, jaké chceme mít absolventy škol, co budou potřebovat, k čemu je chceme vést. V rozhovoru pro Tiscali.cz to zdůraznil profesor Arnošt Veselý, který vede expertní skupinu věnující se přípravě Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.

Z rozhovoru na Zprávy.Tiscali.cz vybíráme (první část rozhovoru):

A co se týká víceletých nebo osmiletých gymnázií: nezasahuje se do toho hodně špatně ve chvíli, kdy se sice ví, jaký to má negativní efekt ohledně nerovnosti ve vzdělávání, zároveň je však po nich velká poptávka a asi by bylo nepopulární do toho radikálně říznout?
Nejenom nepopulární, často to není úplně efektivní, protože změna pak přináší obrovské náklady pro všechny, ale někde je třeba udělat. Můj osobní názor je, že je nutné k tomu přistoupit čelem a říct si, že toto budeme řešit, nemyslím si však, že úplně během deseti let.

Je potřeba se na to připravit až v horizontu další strategie, ale minimálně v té aktuální si říct, a to je můj osobní názor, že bychom se jako společnost měli chystat na to, že vzdělávací systém budeme postupně proměňovat k jednotnější podobě, pokud jde o základní vzdělávání, a třeba se i vrátit k tomu společnému povinnému vzdělávání. Ale ne ještě teď hned, protože si opravdu myslím, že to je dlouhodobý proces.

V první chvíli to může být například snižování počtu žáků ve víceletých gymnáziích, protože v některých místech je to skutečně vysoké procento a rozhodně to neplní roli elitních škol pro výjimečně nadané, kterou měla mít původně. Víme, že to nejsou výjimečně nadaní žáci, ale spíš žáci, kteří pocházejí z rodiny s vyšším socioekonomickým zázemím.

Osobně bych byl pro to, abychom se k tomu postavili čelem a řekli, že to je problém, ovšem na druhou stranu rušit víceletá gymnázia v tuhle chvíli by nebylo vhodné, protože tady je očekávání učitelů, ředitelů, žáků, rodičů.

Jak v této souvislosti vnímáte snahu krajů mít možnost určovat počet míst na maturitních oborech? Nebo když prosazovaly cut-off score, tedy minimální bodovou hranici pro přijetí na maturitní obor?
Určitě nejsem zastánce cut-off score. Myslím si, že celá ta myšlenka není úplně šťastná. Není to řešení toho problému. Chceme, aby všichni žáci dosáhli maximálně svého potenciálu, a ne jim ve vzdělávání zabraňovat administrativním opatřením, tím, že nějaký úředník rozhodne od stolu, kolik je potřeba dostat bodů, nota bene když je otázka, co nám jednotné přijímací zkoušky říkají o žákovi, studentovi, který se snaží dostat na maturitní obor.

Je to test v daném konkrétním čase, který vypovídá o tom, jak je student připraven na zkoušku. High-stakes testy, jak se tomu říká, jsou velmi nebezpečné - a úplně zbytečně. A hlavně kontraproduktivní pro jednotlivé kraje. Takže spíš je tam snaha řešit jejich problém, který mají s tím, že některé střední školy nemají dostatek uchazečů o studium, ale tohle není ta správná cesta. Spíš by si měly položit otázku, proč rodiče a žáci mají zájem o maturitní obory. Má to svůj důvod, proč se o některé školy zajímají a o jiné ne, takže bych se nejdřív podíval na to.

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Víceletá gymnázia neplní roli elitních škol pro výjimečně nadané

A to je asi dobře, ne?
Jinak by takové školy byly mezřízeně segregační a neinkluzivní.
Zdá se, že nesplňují, co by splňovat měly, ale na zrušení není dostatek odvahy. Jakože pobouření na vsi překračující rámec okresu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Vyjimecne nadanych je par procent. Nikdy by nikdo nedal dohromady ani jednu tridu. Proto nikdy nebyla gymnazia deklarovana pro pouze tuto skupinu studentu.

Ivo Mádr řekl(a)...

Jana Karvaiová

No, možná pro čtyřletá gymnázia, ale spor je veden o víceletá gymnázia. Jedno víceleté gymnázium pro velmi nadané děti, dejme tomu, na okrese je žádoucí. Těch víceletých gymnázií je až přespříliš. V současnosti to spousta rodičů vnímá jako prestiž (nemáš dítě na víceletém gymnáziu? Jako by jsi nebyl, je to znak jistého elitářství). S tím je spojena pravdivá informace, že se na víceletém gymnáziu dítě nesetká "s blbečky" v rámci inkluze po česku a "nebude rušeno" ve studiu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Výjímečně nadaní musí být nejdříve diagnostikovaní. Menzou nebo PPP.To se nedělá, v zákoně není nic o tom, že na osmiletá smí jen výjimeční. Předpokladem je, že tam půjdou děti, které mají nadprůměrné nebo nadprůměrnému se blížící schopnosti učení.
je na školách a zřizovatelích, jaký si zachovají standard. U nás jsou na okrese tři gymnázia, jen dvě si standard udržují, jedno se nám lehce zvrhlo.

Josef Soukal řekl(a)...

Přijímačkové a maturitní testy jistě nejsou dokonalé, ale na druhé straně dnes ukazují daleko nejpřesněji, co žák skutečně umí. Znevažovat je prázdnými řečmi znamená uhýbat před skutečnými problémy. Je to stejné jako s těmi deseti lety přípravy na zrušení či výraznou redukci osmiletých gymnázií. Takto pochybná vyjádření porývají jakoukoli důvěru ve smysluplnost práce komise, kterou pan Veselý vede.

Ivo Mádr řekl(a)...

Jana Karvaiová

"Předpokladem je, že tam půjdou děti, které mají nadprůměrné nebo nadprůměrnému se blížící schopnosti učení."

Jste o tomto přesvědčena na 100%? Myslím, že je to jen zbožné přání. Víceletá gymnázia jsou jen součástí v rámci celého školství. Nějaká inkluze po česku je naprosto minula. Neříkám, že je to špatně, ale velká část ZŠ je tak na úrovni 2.stupně vybrakována až neskutečně. A katastrofa je dokonána vyhláškou MŠMT z roku 2016. Úroveň je pak následně prudce snížena i na většině SŠ.

E.Kocourek řekl(a)...

Víceletá gymnázia neplní roli ... blablabla

Víceletá gymnázia neplní tu roli, kterou by jim kdosi rád přidělil. Jenže poměrně úspěšně plní jiné role (viz pan Mádr) a rodiče, kterým záleží na jisté úrovni vzdělání pro jejich děti, jsou s VLG spokojeni. ////

Osobně bych byl pro to, abychom se k tomu postavili čelem

Jsem si jistý, že až lumpové typu Arnošta Veselého prosadí zrušení některého VLG, pan profesor se URČITĚ nepůjde postavit před rozzuřené rodiče, aby mu mohli po zásluze rozbít hubu. ////

Okomentovat