26.8.19

Jan Slavík, Tomáš Janík a kol.: Podpora profesního rozvoje učitelů v rámci metodických kabinetů

Snahy směřující k vytvoření systému podpory profesního rozvoje učitelů se ve změněných politických podmínkách rozvíjejí již po tři desetiletí. Také zásadní – strategické – dokumenty vzdělávací politiky zdůrazňují význam podpory učitelů a jejich profesního rozvoje.Převzato z časopisu Pedagogická orientace Vol 29, No 2 (2019), pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


6 komentářů:

tyrjir řekl(a)...

Něco podobného jsme dali jako návrh na projekt Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK) už někdy před devíti deseti léty. Odesílalo se to elektronicky do MŠMT a ten, kdo to měl poslat, to odeslal tak, že to do MŠMT došlo asi 2 minuty po uzávěrce. Týdny práce v čudu a něčí šuplík naplněný našimi náměty. Hezké, že? :))) J.Týř

Eva Adamová řekl(a)...

Metodické kabinety? Záležitostm která ještě v 90. letech normálně fungovala. V našem kraji se např. matikáři z okresu pravideně jednou či dvakrát za rok scházeli, prodiskutovali aktuální problémy a krajský metodik ve spolupráci s některými ze zkušených učitelů připravili krátké metodické vstupy, které třeba pro mne jako začínající učitelku byly přínosné.

Pak to celé kleklo a nyní se to začalo obnovovat v rámci krajských akčních plánů, které jsou financovány, jak jinak, z peněz EU. Přináší to dva problémy.

1. Protože je to z projektů, rozjelo se to megalomanským způsobem. Já jako učitelka M a F, kdybych se do toho chtěla zapojit, musela bych jet 12 krát do krajského města. Podobně učitelka ČJ a D, podobně učitel Bi a Ch, atd. Navíc se jim to v našem kraji vždy scházelo ve stejném týdnu. Nastávaly situace, že neměl kdo učit. No a místo, aby se tam někdo zabýval aktuálními problémy, obnáší to sáhodlouhá školení, která ale už většina učitelů v minulosti absolvovala, potože jsou hold peníze na zaplacení lektorů.

2. Až skončí projekt, nebudou pro změnu peníze zase žádné a celé to opět klekne.

A vznik něčeho, čemu se říká krajský metodik ICT, také není nic nového. Vždyť to tady bylo už v rámci SIPVZ. Dnes, v době ICT pokročilé, kdy už by měl být ICT koordinátor na každé škole, by to chtělo spíše na každou školu peníze na zaměstnání správce ICT.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Čili kariérní řád.

Datel řekl(a)...

Tak nějak matně si vzpomínám, že krajský a okresní metodik a samozřejmě komise pro daný předmět existovali.

Vít Tomis řekl(a)...

Já jsem nikdy ani krajského ani okresního metodika nevyužil. Víc než jako metodici působili jako krajští tajemnici... Jak zavádět do F témata na obranu socialismu jsem nikdy vědět nechtěl. Zato uvádějící kolega ve škole mě v didaktice za rok naučil vic než docenti teoretické pedagogiky a didaktiky ua 5 let. Tedy oni byli spíš teoretičtí docenti...

Okomentovat