5.8.19

Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D.: České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách

Tento report shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Data pocházejí od 2825 dětí a dospívajících ve věku 9-17 let, kteří používají internet (což je přes 99 % dětí v tomto věku ve školách). Vzorek je tedy reprezentativní pro dnešní děti na českých školách.

Projekt EU Kids Online IV si klade za cíl lépe porozumět aktivitám a rizikům, s nimiž se setkávají na internetu děti a dospívající ve věku 9-17 let. Jde o porozumění zkušenostem s používáním technologií (počítačů, telefonů a dalších zařízení), aktivitám na internetu (např. používání sociálních sítí) a možným rizikům na internetu (např. setkání s kyberšikanou). Výzkum probíhá napříč Evropou a jeho výsledky napomohou k tomu, aby děti a dospívající dokázali lépe využívat příležitosti, které jim internet nabízí. Získání informací o zkušenostech s riziky současně napomůže ke zvýšení bezpečnosti internetu pro děti a dospívající.

Mezinárodní projekt EU Kids Online se dlouhodobě zaměřuje na zkoumání rizik používání internetu a komunikačních technologií u evropských dětí a dospívajících. EU Kids Online toto téma zkoumá již od roku 2006, do projektu se zapojilo 33 zemí včetně České republiky. V rámci projektu již byl proveden mezinárodní průzkum v roce 2011, který přinesl bohatá zjištění týkající se například kyberšikany, online závislosti či sextingu. Na základě tohoto průzkumu vzniklo mnoho publikací, které byly využity jako podklad při tvorbě doporučení na národní i evropské úrovni, dále pak v prevenčních a intervenčních programech a v pedagogické praxi.

Hlavní výzkumná zpráva z projektu EU Kids Online IV v České republice, věnující se základnímu přehledu používání internetu, digitální gramotnosti a potenciálně rizikovým zkušenostem, se kterými se současné děti a dospívající mohou setkat:Žádné komentáře:

Okomentovat