17.8.19

Anna Babanová: Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce - Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání

Gender Studies ve spolupráci se Step by Step ČR vydaly v červnu 2019 metodickou příručku Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce autorky Anny Babanové. Kniha nabízí vyučujícím na prvním stupni ZŠ prostředky, jak individuálně přistupovat k dětem, jak lépe odhalovat společenské předsudky při posuzování schopností a dovedností dětí a jak se navzájem s kolegy a kolegyněmi podporovat.


1 komentář:

E.Kocourek řekl(a)...

Celkem vzato pěkný článek. Po formální stránce chválím, že je to ve formátu HTML a že je celý soubor pěkně k dispozici, třeba ke stažení a k uložení. Nelíbí se mi vyumělkovaná výtvarná stránka - různé typy písma mohou být užitečné, ale měnit počet sloupců na stránce je pitomost. Zdá se, že místy se formální úprava vymkla i autorce - to když pokračující, stále stejný text má na různých stránkách různou šířku. ////

Po obsahové stránce mi to připadá zmatečné. Dejme tomu, že autorka chce podporovat rovnost a rozmanitost, ale proč do toho pořád míchá jakousi kolegiální spolupráci? V textu je i kapitola s názvem, který naznačuje vysvětlení - proč teda proboha je potřeba ta kolegiální spolupráce - ale v té kapitole jsem vysvětlení ani zdůvodnění nenašel. ////

Připomínám, že je zjištěno, že kolektivní úsudek je (statisticky) HORŠÍ nežli úsudek individuální. ////

Okomentovat