26.8.19

Anketa: Využívání digitálních technologií ve výuce matematiky a možnosti rozvoje digitální gramotnosti žáků

David Nocar z Univerzity Palackého v Olomouci žádá učitele matematiky na základních školách o spolupráci: "Určitě víte o realizovaných revizích RVP a o určitých reformách a snahách změny výuky v naší zemi. Dočasně sice byly revize RVP pozastaveny, ale jakmile se vyjasní obsah Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a začne fungovat nový institut, který bude spolu s MŠMT v revizích pokračovat, bude reforma dokončena, a nás by již nyní zajímal váš názor na některé aktuální otázky s tím související, především snaha rozvíjet digitální gramotnost žáků v rámci všech předmětů a v našem případě konkrétně ve výuce matematiky."

Celý text Davida Nocara:

Milé kolegyně a milí kolegové, učitelé matematiky na základních školách,

vy jste ti, kteří mají k praxi a tudíž k edukační realitě v matematickém vzdělávání v ČR nejblíž, proto si dovoluji vás požádat o spolupráci a o zjištění aktuálního stavu, možností a postojů k využívání digitálních technologií ve výuce matematiky na našich základních školách.

Určitě víte o realizovaných revizích RVP a o určitých reformách a snahách změny výuky v naší zemi. Dočasně sice byly revize RVP pozastaveny, ale jakmile se vyjasní obsah Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a začne fungovat nový institut, který bude spolu s MŠMT v revizích pokračovat, bude reforma dokončena, a nás by již nyní zajímal váš názor na některé aktuální otázky s tím související, především snaha rozvíjet digitální gramotnost žáků v rámci všech předmětů a v našem případě konkrétně ve výuce matematiky.

S tím souvisí vaše zkušenosti a zpětná vazba od vás bude nejen získání aktuálního pohledu na připravenost praxe, ale také možnost aktualizace pregraduální přípravy budoucích učitelů matematiky a aktualizace nabídky např. v rámci kurzů DVPP pro stávají učitele.

Za váš čas a spolupráci vám za realizační tým děkuji, bez vás by to nešlo...

David Nocar, Univerzita Palackého v Olomouci


Komentář Pavla Pešata ze sociální sítě Facebook:

Bože, od začátku je to špatně. V matematice, stejně jako v ostatních předmětech, je třeba nejprve identifikovat témata a činnosti, která lze efektivně podpořit stávajícími/dostupnými IT prostředky. A pak to prostě začít dělat.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Pokud vím, byla kolem revizí výuky ICT řeč o přesunu výuky Excelu do matematiky. V dotazníku, který je bohužel postaven velmi obecně, o tom není ani slovo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Že Excel do matematiky? Nakonec proč ne... A textové funkce separé do češtiny?
Podstatné je, aby Calc zůstal pytlikům v informatice. Co by si tam bez něj počali ti pytlici.

Okomentovat