25.8.19

Alexander Meese: Vyjádření k metodickému výkladu MŠMT k zařazování do platových tříd

JUDr. Alexander Meese, Ph.D., hodnotí komentář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k jeho Metodickému výkladu k odměňování ve školách v části zařazování ředitelů škol do platových tříd podle katalogu prací jako zavádějící.

Podle mého názoru je výklad MŠMT obsažený v jeho metodickém pokynu ve věci zařazení ředitelů MŠ do 11. platové třídy přepjatý a tedy ve svém důsledku zavádějící, a to zejména v požadavku či tvrzení, že tento funkcionář pro zařazení do uvedené pl. třídy musí vykonávat veškeré uvedené práce kumulativně, že tedy údajně nestačí výkon jedné případně "jen" několika z nich.

Přitom ustanovení § 123 ZP žádný takový požadavek nestanoví a nelze jej dovodit ani výkladem žádným z interpretačních postupů. To, podle mého mínění, potvrzují i komentáře k této normě zveřejněné ve mně známých výkladových publikacích k pracovnímu kodexu, které neobsahují výklad, který by nasvědčoval logice stanoviska v pokynu MŠMT ČR. Velmi pravděpodobně by nevyplynul ani z judikatur soudů, pokud vůbec v tomto směru existují.

Zde by bylo ještě potřeba provést analýzu. Je to jen otázka času tento průzkum provést. V této souvislosti poznamenávám, že podpůrné stanovisko by mohl také poskytnout Ústav státu a práva Akademie věd, který tyto expertízy realizuje a vzhledem k jeho prestiži a váze by tento výstup byl zcela určitě relevantní.

Publikováno na sociální síti Facebook.2 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Zásadní problém je v tom, že metodický výklad MŠMT není právně závazný...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/08/metodicky-vyklad-k-odmenovani.html

Nicka Pytlik řekl(a)...

není právně závazný

Což ovšem neznamená, že nemůže být řácky a zvostra vymáhán.
A vymožen...

Okomentovat