30.8.19

11. 9.: Konference k inkluzivnímu vzdělávání

Tématem konference Národní rady osob se zdravotním postižením ČR je hodnocení vývoje inkluzivního vzdělávání po nabytí účinnosti novely školského zákona v roce 2016 a jeho další směřování v České republice.

Konference se uskuteční 11. září 2019 od 10:00 hodin v Malém sále Kongresového centra Praha, ulice 5 května 1640/65, Praha 4. Ke vstupu do Malého sálu použijte vchody č. 5 nebo 10. Nejbližší stanice metra je „Vyšehrad“ na lince C.

Na konferenci bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova. V rámci konference bude podáván coffee break v dopoledních a odpoledních hodinách. Oběd si musí účastnici konference zajistit sami. Parkování osobních vozidel je možné v podzemních garážích Kongresového centra Praha. Parkování je placené.

Účast na konferenci potvrďte na adrese m.dvorak@nrzp.cz do 5. září 2019.

Program:


 • 09:00 – 10:00 Prezence účastníků
 • 10:00 – 10:15 Úvodní slovo | Mgr. Václav Krása | předseda NRZP ČR
 • 10:15 – 10:30 Zástupce MŠMT ČR
 • 10:30 – 10:45 Mgr. Václav Klaus ml. | poslanec PSP ČR
 • 10:45 – 11:15 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. | Univerzita Karlova
 • 11:15 – 12:15 Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. | Univerzita Palackého v Olomouci
 • 12:15 – 12:30 Diskuse
 • 12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
 • 13:30 – 14:00 Inkluze jako proces | Mgr. Lenka Hečková | Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
 • 14:00 – 14:30 Společné vzdělávání nebo inkluze? Mgr. Martin Odehnal | předseda Asociace speciálních pedagogů ČR
 • 14:30 – 15:00 Mentoring ve školských zařízeních u žáků a studentů se vzácnými onemocněními | Mgr. Helena Kočová, Ph.D. | NRZP ČR
 • 15:00 – 15:30 Zážitkem k porozumění: Inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením | Mgr. Marína Štibrányiová, Mgr. Leona Pejcharová | Spolek uživatelů kochleárního implantátu
 • 15:30 – 15:50 16 let úspěšné inkluze na Metropolitní univerzitě Praha | Mgr. Bc. Vlasta Jindrová a Bc. Václav Uher | Metropolitní univerzita Praha
 • 15:50 – 16:15 Diskuse, závěr

Změna programu vyhrazena

1 komentář:

E.Kocourek řekl(a)...

Tématem je hodnocení? Jako že klídek? Očekával bych, že se Rada bude chtít rozhodnout, zda inkluzi podpoří nebo odsoudí nebo se od ní budou distancovat. Čili v zásadě zda Radu inkluze zajímá nebo nezajímá, a pokud zajímá, zda ji hodnotí kladně nebo záporně. Ale ty dvě půlhodinky na diskusi mi nepřipadají, že by se Rada chtěla o čemkoli rozhodovat. ////

Okomentovat