25.7.19

Ze sociálních sítí: Kdy bude sebeřízené vzdělávání legitimním způsobem vzdělávání v ČR?

SvobodaUčení.cz komentuje na sociální síti Facebook publikaci průběhu chatu s pracovníky MŠMT: "Kdy bude sebeřízené vzdělávání legitimním způsobem vzdělávání v ČR? Na tuto otázku se rozhodla zeptat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Klára - učitelka/průvodkyně, zkrátka člověk ochotný sdílet své zkušenosti, dovednosti a znalosti s dětmi. Debata Kláry s MŠMT se rozvinula. Klára obdržela nejen odpovědi na své otázky, ale i možnost lépe chápat myšlení lidí řídících ministerstvo. Dostala rovněž edukaci o postojích a záměrech těchto lidí se vzděláváním dětí v ČR."
Oficiální odpověď Odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT:


Dobrý den,
V České republice je povinná školní docházka (PŠD), přičemž je v současnosti povoleno plnit ji i formou individuálního vzdělávání. Takto vzdělávaný žák musí být ale zapsán v konkrétní základní škole, musí tak plnit požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a  školní vzdělávací program této školy. Individuálně vzdělávaný žák koná každé pololetí v kmenové škole zkoušky ze všech předmětů. Uvedena metoda není v souladu s povinnou školní docházkou v ČR.


Co se týče alternativních způsobů vzdělávání:

Jakékoli alternativní školy slouží jako rozšíření k tradičním státním nebo soukromým školám.

Tyto školy mají speciálně upravené školní vzdělávací programy (ŠVP) a školní řád. Jsou to buď zcela autonomními subjekty, nebo pracují jako součást větší školy, která tak dává prostor pro vzdělání i žákům, kterým většinový styl výuky nevyhovuje, zejména z důvodu nějaké specifické poruchy učení či jiných dispozic.

Hlavním cílem alternativního školství je poskytovat vzdělání žákům, kterým by se to v tradičních školách nepodařilo nebo rodičům tento způsob vzdělávání vyhovuje více. Při výuce jsou využívány skupinové metody vyučování, které posilují prvek spolupráce. Objem výuky je přizpůsobován možnostem žáků a může tak vzniknout pro ně individuální vzdělávací plán. Velký důraz je kladen na rozvoj jejich cílevědomosti a zodpovědnosti, a aby dokázali najít a rozvíjet své kladné vlastnosti.

MŠMT tyto alternativní programy podporuje, školy ale musí plnit rámcové vzdělávací programy (RVP), jeho cíle, a především výuka musí směřovat k naplnění očekávaných výstupů RVP, které jsou povinné pro všechny.

Jakou formu pro to zvolí, je na jejich rozhodnutí. /Níže uvedené metody nejsou v souladu s povinnou školní docházkou v ČR./

S pozdravem

Odbor vnějších vztahů a komunikace

(V případě využití citace, prosíme, uvádějte jméno tiskové mluvčí MŠMT Anety Lednové.)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Na svatyho Dyndy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Svoje vzdělávání si každý sebeřídí sám podle vlastní chuti od jaktěživa.
Ono je to snad nezákonné?

Okomentovat