22.7.19

Zastavme šikanu z.s. aneb Zastavme diletanty

Zastavme šikanu z.s. publikoval na své stránce na sociální síti Facebook jednoduchou infografiku s vysvětlujícím textem: "Z průzkumů někdy vzejdou až šokující čísla. Bohužel jedno z nich vyplynulo i z celonárodního výzkumu šikany, který proběhl v roce 2001. 90% . Přesně tolik učitelů nedovedlo šikanu rozpoznat!" Jak se ukázalo, jde o falešnou zprávu o výzkumu, který autor komentáře zcela určitě nečetl a ani neviděl.


V následné diskuzi autor komentáře nedokázal zodpovědět na požadavek na uvedení zdroje a odkazoval jen na práce, které původní zdroj citovaly. V uvedených zdrojích se objevoval tento text z neznámého zdroje: "Z výzkumu také vyplynulo, že téměř 90 % pedagogů nedokázalo vyřešit základní diagnostickou situaci." Což je pochopitelně něco jiného, než bylo uvedeno v infografice a komentáři.

Po krátkém hledání, bylo jasné, že jde o interpretaci výzkumu z práce HAVLÍNOVÁ, M.; KOLÁŘ, M.; VĚTROVSKÝ, S.; SIGMUNODOVÁ, J.; KLIMEŠ, J. Sociální klima v prostředí základních škol v ČR : Zpráva o výzkumné studii., která byla původně online na již zrušeném webu IDM Praha – MŠMT ČR. S použitím Google Scholar jsme původní práci nalezli na webu jednoho z autorů.

Jak jsme předpokládali, výzkum se týkal něčeho jiného a tvrzení Zastavme šikanu z.s. je tedy nepravdivé. Citujeme z výzkumu:

Tabulka 3 – Jaká je připravenost pedagogů Zdravých škol a kontrolních škol na řešení šikanování? (Počet správných a nesprávných odpovědí na otázku 8:
Kdybyste měl/a podezření na šikanování, jaký postup byste zvolil/a? Pokuste se vyjmenovat jednotlivé kroky.)

Téměř všichni pedagogové ze Zdravé školy (82%), ale i z kontrolních škol (88%), nedokázali správně odpovědět, jak postupovat, když by měli podezření na šikanu. Pro ilustraci uvedeme některé nejčastější typy chybných odpovědí:

- Vyslechnout obě strany konfliktu, vzájemná konfrontace, vysvětlit důsledky a závažnost (dvakrát podtrženo).
- Zavolám si oběť a agresora a zjistím, jak to je.
- Nejdříve rozhovor s obětí. Následně rozhovor s agresorem. Nakonec mluvit s oběma společně, dát jim nůž na krk.
- Přesvědčím šikanovaného, aby šikanu oznámil. (Co dál?)
- Udělám rozhovor se žákem a potom s celou skupinou.
- Kontrola WC.
- Přeřazení obětí do jiné třídy.

Interpretace: Pedagogové ze Zdravé školy nejsou prakticky připraveni řešit šikanování. Většina z nich 82% se dopustila hrubých a závažných chyb u
nejjednoduššího postupu. Lapidárně řečeno ve své snaze pomoci více ublíží, než pomohou (podrobněji viz Kolář, 1997, 2000, 2000, 2001). Z toho lze vysoudit, že Zdravá škola je na tom podobně jako většina škol, zatím nemá vypracovaný účinný Minimální preventivní program zaměřený speciálně na šikanování.

Jinak řečeno kantorům jak na zdravých, tak i kontrolních školách chybí potřebná odbornost a kvalifikace v boji se šikanou. Rozdíl mezi zdravou a kontrolní školou se projevuje především v dobré vůli učitelů bojovat s tímto negativním jevem na našich školách, ale avšak na obou školách chybí praktická připravenost a teoretické znalosti.


Z diskuze na stránce Zastavme šikanu z.s. na sociální síti Facebook pak jednoznačně vyplynulo, že autor komentáře původní studii nikdy neviděl.3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...

Manipulace s tzv. “ vyzkumy” je v poslednich letech casta. Viz zde uvedeny vyzkum o romskych zacich, stavejici na vypovedi 4 respondentu.

E.Kocourek řekl(a)...

A je tedy nekde popsano, jaka je SPRAVNA reakce ucitele na modelovou situaci? ////

Muj osobni standardni postup je predat veskere mne zname udaje tridnimu. A priznavam, ze muj osobni prah citlivosti na sikanu je velice, velice vysoko. ////

Okomentovat