5.7.19

Vybíráme z archivu: Reakce MŠMT na článek Co předcházelo transformaci NIDV a VÚP

Jindřich Kitzberger, tehdejší náměstek ministra školství, reagoval na text Jiřího Nekoly Co předcházelo transformaci NIDV a VÚP v Učitelských novinách č. 19/2009: "V UN 17/09 popsal pan ředitel Nekola celou tiskovou stranu stížnostmi na průběh slučování Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP). Vzhledem k obsahu jeho článku a skutečnosti, že mě v něm šestkrát přímo jmenuje, jsem nucen jménem MŠMT reagovat. Nechť si čtenářky a čtenáři udělají objektivní obrázek."

Z článku v Učitelských novinách vybíráme:

Pan ředitel Nekola se celé ty dlouhé měsíce na přípravách sloučení aktivně podílel. Vedl tým za NIDV, komunikoval s managementem VÚP, schvaloval všechny výstupy, a to včetně nové organizační struktury, ve které měl zaujmout místo náměstka a řídit de facto totéž co dnes, tedy oblast DVPP, včetně regionálních poboček ústavu. Vše s ním bylo podrobně projednáváno, o všem věděl, na všem se podílel a po celou dobu měl možnost říci své kritické výhrady. Během posledního půl roku jsme se několikrát ujišťovali, zda je pan ředitel Nekola opravdu ochoten rezignovat na své místo ředitele, což opakovaně potvrdil. Tento jeho příslib jsme tudíž pokládali za východisko dalšího postupu. Proběhlo výběrové řízení na místo ředitele nového institutu (do kterého se pan Nekola nepřihlásil, ačkoli měl možnost). Ještě čtyři dny před sloučením jsem se ho na společném výjezdním setkání všech pracovníků obou organizací opakovaně dotazoval, jak je to s písemným potvrzením jeho odstoupení. S úsměvem mi potvrdil, že jej budu mít během pár dní na stole (a těsně před tím si nechal před všemi zaměstnanci oficiálně poděkovat za dosavadní činnost). Den před účinností sloučení si ale všechno rozmyslel. Nikdy jsem takové jednání nezažil a na stránkách Učitelských novin se jej ani neodvažuji nějak konkrétně pojmenovat. Může jít o čistě iracionální zkrat, nebo naopak o promyšlený pokus zůstat v čele sloučené instituce. Může to být kalkul počítající s brzkou výměnou ministra, náměstků atd. To ale není důležité.
Po dlouhém a naprosto bezvýsledném osobním rozhovoru pana ministra s panem Nekolou jsme měli doslova jen několik hodin na to, abychom na nově vzniklou situaci nějak reagovali. Zvolili jsme odklad sloučení o 3 měsíce. Během této doby se pokusíme vše vyřešit.

Kdyby pan ředitel Nekola kdykoli v době příprav sloučení něco naznačil (měl na to řadu měsíců), jistě jsme se mohli pokusit v konkrétních problémech o nějakou dohodu nebo alternativní řešení. On však zvolil destruktivní postup, který měl především výrazně demotivující účinek směrem k zaměstnancům. Jedním z důvodů, proč jsme přistoupili k odkladu, byla skutečnost, že pro případ Nekolova setrvání ve funkci ředitele nové organizace všichni uvažovaní vedoucí pracovníci z VÚP odmítli na tato vedoucí místa nastoupit, protože zcela ztratili důvěru v jeho osobu.


Žádné komentáře:

Okomentovat