3.7.19

Vybíráme z archivu: Ministerské slučovací šílenství

Optimalizace přímo řízených organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dvou desetiletích je spojena s řadou dobrých i podlých úmyslů a pro většinu intervencí chyběla kvalitní a transparentně projednaná odborná analýza. Aktuálně ohlášené a několik měsíců velmi dobře utajované spojení Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a Národního ústavu vzdělávání (NÚV) k 1. lednu 2020 vyvolává řadu otázek. Je za sloučením jen vládní úkol na snížení počtu pracovníků resortu? Jde o další pokus o centralizaci řízení resortu? Nebo jde o vyřizování účtů? Přinášíme proto pro připomenutí sérii článků o minulých slučování...

V pondělí 7. února 2011 Česká škola publikovala článek Janka Wagnera Ministerské slučovací šílenství:

Podle dosud neoficiálních zpráv nebude v procesu slučování kurikulárních organizací nástupnickou organizací Výzkumný ústav pedagogický v Praze, ale Národní ústav odborného vzdělávání. Toto rozhodnutí ministra se údajně pracovníci realizující sloučení dozvěděli po několika měsících práce. Osobní válka a boj o moc ředitelů přímo řízených organizací MŠMT pokračuje nyní již pro školství nebezpečným směrem.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze se měl již v dubnu 2009 sloučit s Národním institutem dalšího vzdělávání po zhruba třičtvrtěroční přípravě. Ke sloučení nedošlo, protože se tehdy ředitel NIDV Nekola doslova několik hodin před vlastním sloučením vzepřel MŠMT, přestože na sloučení do poslední chvíle spolupracoval, a i když to znamenalo jeho pád ve funkci, jeho sabotáž sloučení byla úspěšná, protože ke sloučení nedošlo. Vzpurný samolibý jedinec tak ovlivnil strukturu přímo řízených organizací MŠMT. Nekola nyní pracuje na CERMAT jako Manažer aktivity CISKOM.

V této souvislosti jen připomeňme, že NIDV vznikl direktivně za ministrování Petry Buzkové sloučení krajských Pedagogických center s důvodem vytvoření centrální "pračky peněz" z projektů z Evropského sociálního fondu v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů v letech 2004-2007. Vedlejším efektem byl kromě jiného i vznik krajských vzdělávacích center a jejich často nesmyslná konkurence s krajskými pobočkami NIDV. Nákladové ceny školení NIDV, které byly v rámci projektů poskytovány bezplatně, byly díky financování z ESF často neúměrné a vedlejším výsledkem bylo poškození trhu s dalším vzděláváním.

V kurikulární oblasti Národní ústav odborného vzdělávání, založený před šedesáti lety v době adorace dělnické třídy, připravuje kurikula jen pro velmi malou část žáků v odborném školství, zatímco Výzkumný ústav pedagogický v Praze připravuje kurikula pro mateřské, základní a umělecké školy a pro gymnázia. NÚOV realizoval a realizuje celou řadu národních projektů financovaných z ESF, vesměs s neúměrně vysokými náklady na jednotlivce z cílových skupin.

Volba NÚOV jako nástupnické organizace je velmi problematická. Zarážející je ale především způsob změny, kdy po několika měsících práce, kdy měl být nástupnickým kurikulárním ústavem VÚP, došlo ze dne na den ke změně bez jakéhokoliv zdůvodnění. Můžeme jen spekulovat. Podobné změna v koncepci redukce počtu přímo řízených organizací MŠMT ale znamená jen jedno: žádná koncepce zřejmě neexistuje, a vedení ministerstva podléhá snadno vlivům nejrůznějších lobby.

Od čtvrtka marně čekáme na potvrzení změn tiskovým odborem MŠMT, na mail s otázkami a na telefonické urgence jeho pracovníci nereagují.

Aktualizace - po telefonické urgenci jsme v 15:52 obdrželi stručnou odpověď:

Nástupnickou organizací bude Národní ústav vzdělávání – důvodem je fakt, že se jedná o nejsilnější ze slučovaných organizací.

Termín sloučení je 1. dubna 2011.

Sloučení se týká se Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Analytické materiály ke slučování jsou zatím interního charakteru.

Žádné komentáře:

Okomentovat