4.7.19

Vybíráme z archivu: Co předcházelo transformaci NIDV a VÚP

Přinášíme výběr z článku z Učitelských novin č. 17/2009: "Prvním termínem, kdy měly být sloučeny VÚP a NIDV, byl podle jednoho (pravda, nepodepsaného) dokumentu, který má UN k dispozici, přelom roku 2008 a 2009. Pak byl zvolen konec 1. čtvrtletí a potom, na poslední chvíli, bylo datum posunuto na začátek prázdnin. Zatímco první odklad nebyl nijak komentován, druhé posunutí termínu bylo na stránkách VÚP oglosováno. „Ohlášené sloučení přímo řízených organizací MŠMT – Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) podle plánu 1. dubna 2009 neproběhlo. Tím ani nevznikla nová organizace Národní pedagogický institut (NPI), na jehož vznik se obě organizace více jak osm měsíců připravovaly. Důvodem neočekávaného zvratu bylo bezprecedentní nedodržení dohod ze strany ředitele NIDV Jiřího Nekoly v době, kdy již odborná i laická veřejnost brala vznik NPI za hotovou věc,” píše se v informaci s tím, že posunutím termínu transformace se nijak záměr MŠMT sloučit obě organizace nemění. V reakci na tuto zprávu se na UN obrátil ředitel J. Nekola s žádostí o to, aby mohl na tvrzení VÚP reagovat."


Z článku v Učitelských novinách vybíráme:

Po původních záměrech, kdy pan náměstek Kitzberger navrhoval sloučení tří organizací: NÚOV, VÚP a NIDV, jsme zůstali ve hře jen my a VÚP. Práce obou ústavů si vážím a myslím, že v oblasti, o kterou pečují, dělají maximum. Vadí mi fakt, že kromě politických floskulí neznám dodnes pravý důvod toho, proč se má slučovat právě NIDV a VÚP. Všechny později předkládané argumenty byly pouze proklamativní, bez reálných podkladů. Snad jedině argument, že se máme společně s VÚP stěhovat do jedné budovy, akceptuji. Stěhování do státní budovy skutečně přinese úspory, ale tyto úspory by stěhování přineslo i v případě, že se do této budovy budeme stěhovat jako dvě samostatné organizace. Dalším argumentem pro naše sloučení bylo „vytvoření silného kurikulárně vzdělávacího ústavu“. S tímto argumentem nesouhlasím, a považuji ho jen za rétoriku, neboť naše činnost, tedy další vzdělávání učitelů, se od činnosti VÚP jako kurikulárního ústavu radikálně liší. Chápal bych snahy MŠMT poskytovat DVPP pod střechou jednoho ústavu za celý rezort, tak tomu ale nebude, neboť DVPP kromě nás jako největšího poskytovatel zajišťují i další přímo řízené organizace.

Třetím argumentem pro sloučení bylo spojení projektů ESF, které řeší kurikulární problematiku a problematiku DVPP. Takové projekty skutečně existují a průniky zde jsou. Avšak naším největším projektem pro budoucí roky je vzdělávání učitelů k problematice nových maturit a partnerem projektu je CERMAT, nikoliv VÚP. I proto jsem v minulosti několikrát navrhoval, že pokud se musíme sloučit, slučme se s CERMATEM, kde jsou naše styčné plochy největší.
Nevidím zkrátka v záměru sloučit NIDV a VÚP nic systémového.

Podívám-li se na problematiku dalšího vzdělávání očima učitelů, může jim být v celku jedno, zda jim kurzy nabízí NIDV nebo Národní pedagogický institut (NPI). Avšak jen na první pohled – obávám se totiž, že DVPP se stane dříve nebo později v nové instituci popelkou. Transformaci totiž provázel mimo jiné i záměr pana náměstka Kitzbergera snížit počet pracovníků nově vzniklého ústavu. To neladí se záměrem vybudovat silný ústav. Bude to tedy silný ústav, který má na starosti více úkolů s menším počtem pracovníků?

Žádné komentáře:

Okomentovat