18.7.19

Scio: Kraje budou moci omezovat vznik nových škol i nadále, naději rodičů hledajících alternativu odzvonilo

Návrh 18 senátorů iniciovaný společností Scio na zrušení části školského zákona u Ústavního soudu neuspěl. Přestože mezinárodní smlouvy právo zřizovat soukromé školy a získávat v nich vzdělání jednoznačně zakotvují, bude zápis nové školy nebo navýšení její kapacity i nadále podmíněn souladem s dlouhodobými záměry vzdělávání České republiky a jednotlivých krajů, které ovšem podléhají nepředvídatelným politickým i zájmovým tlakům. A vzniku nových škol často brání, a rodičům a jejich dětem tak omezují právo na výběr školy podle jejich představ.


Návrh senátorů poukazoval kromě české Listiny základních práv a svobod i na mezinárodní smlouvy, konkrétně na Listinu základních práv EU, Úmluvu o právech dítěte a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Ty rodičům, kteří nejsou spokojeni s nabídkou poskytovanou státními vzdělávacími zařízeními, zaručují možnost přihlásit své dítě do zařízení nestátního, které podle nich bude poskytovat vzdělání lépe, případně takové zařízení sami založit.  Přestože dle dlouhodobé judikatury Ústavního soudu jsou tyto smlouvy de facto součástí ústavního pořádku, soud je zcela nebo částečně ignoroval. Stejně tak ignoroval i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž je právo zakládat soukromé školy součástí Evropské úmluvy o lidských právech. V konečném důsledku tak Ústavní soud posvětil možnost libovůle výkonné moci v otázkách bezprostředně ovlivňujících realizaci ústavně garantovaných práv“, uvádí soudkyně Milada Tomková, členka pléna Ústavního soudu ve svém odlišném stanovisku.

Při rozhodování o vzniku škol podle dlouhodobých záměrů tak bude nadále bráno v potaz především to, zdali již existující školy v daném kraji mají volné kapacity. Pokud ano, pak může být nová škola zamítnuta – a to i když vzniká s cílem pokrýt poptávku rodičů po alternativě, kterou, veřejné školy v daném místě nedokážou pokrýt.
Chcete-li tedy v určitých krajích provozovat soukromou školu a nabídnout kvalitní alternativu dětem žijícím v okolí, máte vy i děti smůlu, jelikož v již fungujících školách je ve třídě např. „jen“ třicet žáků. Nic jiného není v tu chvíli důležité. Kvalita vzdělání je tím patrně zajištěna., konstatuje soudkyně Tomková. Ministerstvo navíc připravuje nový Dlouhodobý záměr České republiky, podle nějž nebude některé druhy škol či školských zařízení do rejstříku téměř vůbec možné zapsat, nebude-li o stejný počet žáků ponížena kapacita jiné školy.
S odkazem na Dlouhodobé záměry České republiky a příslušných krajů byly v minulosti zamítnuty i čtyři žádosti o zápis do školského rejstříku ScioŠkol společnosti Scio. Mezi jinými MŠMT například zamítlo zápis ScioŠkoly ve Frýdku-Místku pro školní roky 2017/2018 a 2018/2019, přestože do komunitní školy (ScioNeŠkoly) v obou letech docházelo cca 40 dětí. „Naším cílem není, aby se soukromé školy řídily jinými pravidly než školy veřejné. Cílem je, aby bylo rodičům, nespokojeným s nabídkou veřejných škol, umožněno vzdělávat své dítě ve škole, která jim nabídne vzdělávání, které pro své děti chtějí. Naše činnost se však samozřejmě řídí úplně stejnými zákony jako školy veřejné,“ uvádí Jon Šotola z vedení Scio.
Pro školní rok 2019/2020 je ScioŠkola ve Frýdku-Místku do školského rejstříku již zapsána, nicméně kvůli tomu, aby do budoucna k obdobným případům již nedocházelo, podalo Scio na Ministerstvo dvě správní žaloby. V případě neúspěchu je připraveno obrátit se postupně až na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.


11 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

rodičům a jejich dětem tak omezují právo na výběr školy podle jejich představ

Velká škoda!
Princip 'kdo dřív příjde, ten dřív mele' je špatný a je jedním z důkazů nekoncepční práce státní správy a samosprávy ve školství. Správný princip je 'buď nikdo, a nebo kdokoli splňující požadavky státu'.
Školy mají být všech možných typů, druhů a forem. Státní, soukromé, družstevní, obecní, firemní, domáci, osobní, opatrovnické, nadační, akciové, individuální, veřejně prospěšné, skutečně vzdělávající, zdravé, veselé, žádné...

Vladimír Stanzel řekl(a)...

„Chcete-li tedy v určitých krajích provozovat soukromou školu a nabídnout kvalitní alternativu dětem žijícím v okolí," - a na základě čeho lze poznat, že soukromá škola bude kvalitní? Pohledu do křišťálové koule? Nebo se předpokládá, že soukromé školství je automaticky lepší než státní? To bych mohl velmi úspěšně rozporovat.

Eva Adamová řekl(a)...

Rodiče hledající alternativu si radí i bez SCIA, zakládají neakreditované komunitní školy, přičemž mají své děti zapsané na domácím vzdělávání a způsob výuky v komunitní škole mohou určitě více ovlivňovat než např. ve SCIO škole, která funguje podle Štefflových vizí. A z toho, že si rodiče radí sami, má SCIO možná větší strach než ze státního školství, bo byznys je v čudu.

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Vladimír Stanzel řekl(a)... "a na základě čeho lze poznat, že soukromá škola bude kvalitní?"
Inu, to je na rodičích, aby se rozhodli, co chtějí a co je podle nich kvalitní. Tak to ostatně stanoví i mezinárodní úmluvy.

Rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že vy VÍTE, co je kvalitní vzdělávání, a chtěl byste ho pro všechny. A vadí vám, že si někdo myslí něco jiného. Já vám vaši představu neberu a nevadí mi. ;-).

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Eva Adamová řekl(a)...
"v komunitní škole mohou určitě více ovlivňovat než např. ve SCIO škole"
Ano, to máte jistě pravdu, nám do principů školy viz https://www.scio.cz/download/Scioskola/SCIO_faq2018_FINAL_WEB.pdf rodiče moc mluvit nemohou . Potíž komunitních škol je ale v tom, že rodiče své představy moc promyšlené ani formulované nemají, a tak se často po roce, po dvou začnou hádat, protože jejich představy se rozcházejí nebo se celá škola jaksi "rozbředne" a zanikne. A nebo nejsou schopni školu uřídit, jak se zvětšuje. Rodiče pak hledají záchranu třeba i u nás.

"SCIO možná větší strach než ze státního školství." Jsem rád, že nám vidíte do hlav, ale z čeho máme strach nechte spíš na nás. Obecně ale hlavně z lidské hlouposti, a to nejvíc, pokud je u moci. Komunitní školy to určitě nejsou, pomáháme jim, pokud můžeme. A co vás asi nenapadlo, mají většinou jen první stupeň, takže jsou to naši klienti pro druhý stupeň, že :-).

Eva Adamová řekl(a)...

Kulové jsou to vaši klienti pro druhý stupeň, oni totiž rodiče většinou po pěti letech procitnou (Vy tomu říkáte, že se začnou hádat, protože se jejich představy rozcházejí) a nasměrují své děti do státních škol. Podstatná část komunitních škol ani nemá ambice pokračovat druhým stupněm. Pro většinu těch dětí je to naštěstí nejvyšší čas a ty chytřejší vše doženou. Bohužel se ale najdou děti, a to zejména ty méně inteligentní, u kterých je zanedbání trivia hluboké a v některých případech nevratné. Ale s tím se vy ve SCIO školách nesetkáte, bo rodiče těchto dětí nemají na vaše školné, které dosahuje až na částku 100 000 Kč ročně na jedno dítě. S těmito dětmi se dřou učitelé státních škol. Vy si ve vašich školách hrajete s inteligentními samoučícími se dětmi bohatých papínků.

Nicka Pytlik řekl(a)...

s inteligentními samoučícími se dětmi bohatých papínků

To jste, paní Adamová, s těmi protimluvy už ale doopravdy přehnala.

Simona CARCY řekl(a)...

...mají většinou jen první stupeň, takže jsou to naši klienti pro druhý stupeň, že :-)... říká Šteffl. A Plaga se čertí nad tím, že rodiče berou školu (tedy proces zkompetentňování v ní) za poskytnutí služby. Tak nevím, kdo je dál od reality. Zatím musím konstatovat (s notnou podsázkou (opak nadsázky)), že škola je dnes takové lepší hlídání s přidanou hodnotou.

Eva Adamová řekl(a)...

Že by mistr oxymorónů?

Skutečnost je ale taková, že ty inteligentní děti bohatých papínků jsou na prvním stupni opravdu vcelku samoučící. S nástupem na druhý stupeň ovšem s rostoucí náročností učiva schopnost samoučení klesá a puberta s ní také udělá své. Takže Vy na střední škole už spíše narážíte na penězi zpovýkané ratolesti bohatých papínků (omlouvám se několika zářným výjímkám, se kterými jsem měla tu čest se setkat). Ale myslím, že SCIáčci na náročnější technické střední školy nedorazí. Ti budou pokračovat na SCIO středních školách nebo na jiných středních soukromých školách, z nichž jen málokterá se dá označit za náročnější technickou.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Pane Šteffle, jste kouzelný!

Ale od absolventa slovutné Matfyz bych čekal lepší argumentaci. Všimněte si rozdílu v časech - já: "že soukromá škola bude kvalitní?" Vy: "co chtějí a co je podle nich kvalitní.". Nemusíme si snad vysvětlovat, že chtít kvalitu a mít kvalitu není totéž. Mohu mít skvělý záměr, ale nezvládnu jej zrealizovat. Koneckonců sám v odpovědi paní kolegyní Adamové píšete "že rodiče své představy moc promyšlené ani formulované nemají, a tak se často po roce, po dvou začnou hádat, protože jejich představy se rozcházejí nebo se celá škola jaksi "rozbředne" a zanikne." Necítíte, jak Vaše argumentace skřípe, či se přímo "rozbředává"?

Stejné je to s druhým odstavcem. Paní kolegyni jste napsal: Jsem rád, že nám vidíte do hlav, ale z čeho máme strach nechte spíš na nás. Odpovím Vám tedy stejně: Jsem rád, že mi vidíte do hlavy, ale co mi vadí, nechte spíš na mě. A pamatujte na staré biblické (zlaté) pravidlo - co nechceš, aby tobě jiní činili, nečiň ty jim. Půjčím-li si slovník pana kolegy pytlika, pak musím konstatovat, že působí poněkud trdlovitě, když někdo argumentuje způsobem, který mu u druhých vadí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mnozí rodiče přesně vědí, co je pro jejich dobrý pocit a renomé nejlepší.
Takže, ať je to cokoli, jen ne státní škola. A není-li zbytí, ať je alespoň nějak jiná a má několik přívlastků. Náležitě opatřit dítko náležitým zkompetentněním se patří v každé době a na jakékoli společenské úrovni. Kdo o školství nediskutuje už v porodnici, jako kdyby nebyl.
"Počkejte Vlastičko, vy jste Adámkovi nezařídili odklad školní docházky? To my naší Kamilce už druhý... A kolik máte podpůrných opatření? My asi osm. Na tři disfunkce, dva syndromy, ádéhádé samozřejmě a takové ty běžné věci.
Sehnali jsme jí výbornou soukromou alternativní školu skutečně svobodnou a zdravou waldorfského typu s prvky montessori podle daltonského individuálního plánu bez známkování, ve vlastním tempu, se zpětnou vazbou, plnou autonomií a respektem.
My totiž máme o svoje dítě opravdový zájem. Víte?"

Okomentovat