29.7.19

Scio: Dotazníky u Národních srovnávacích zkoušek

Národní srovnávací zkoušky od Scio absolvuje každý rok více než 20000 zájemců o studium na VŠ v Česku a na Slovensku. Zkoušky se konají šestkrát ročně, nejvíce studentů skládá test Obecných studijních předpokladů. Před každým termínem testu Obecných studijních předpokladů mohou všichni jeho účastníci dobrovolně vyplnit dotazník, který slouží ke zjišťování jejich studijních preferencí, názorů nebo postojů. Po skončení zkoušky jsou data propojena s výsledkem v testu daného studenta a zcela anonymizována.


Z komentáře na stránce aplikace vybíráme:

V této aplikaci naleznete data ze všech dotazníkových šetření realizovaných v rámci Národních srovnávacích zkoušek Scio. Na stránce Archiv dotazníků s výsledky OSP naleznete všechny otázky, které jsme položili od roku 2009. Na stránce Meziroční srovnání se můžete podívat na srovnání otázek, které klademe opakovaně již řadu let. Databáze otázek obsahuje prohledavatelný souhrn všech položených otázek v této aplikaci.

Výsledky chápeme jako užitečnou sondu do názorů a postojů uchazečů o vysokoškolské studium. Nejdená se o reprezentativní dotazníkové šetření, neboť NSZ využivají jako kritérium pro přijetí zejména společenskovědní, právnické, ekonomické a technické vysoké školy. Věříme však, že tato data poslouží jako zdroj inspirace pro další výzkum.
Žádné komentáře:

Okomentovat