9.7.19

Pirátský návrh školského zákona prosazující volbu mezi cizím jazykem a matematikou prošel vládou

Vláda v pondělí vydala k pirátskému návrhu novely školského zákona neutrální stanovisko. Novela má zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity a nově přiznat adekvátní kvalifikaci žákům, kteří neuspěli u maturity, ale úspěšně zakončili poslední ročník studovaného oboru.


„Současná podoba maturitních zkoušek má řadu nedostatků, které je třeba řešit předtím, než se vůbec o zavádění povinné zkoušky z matematiky začne uvažovat, a to i vzhledem k dosavadním alarmujícím výsledkům. V prvé řadě chybí jasná poptávka po tom, co by maturita měla vlastně ověřovat. Problém představuje rovněž návaznost testů na obsah a cíle vzdělávání. Pokud mají mít testy u státní maturity skutečně výpovědní hodnotu, musí jejich zadání vycházet z toho, co se žáci v rámci studia skutečně učí. Zadání testů se má přizpůsobovat obsahu výuky, ne naopak. Současné nastavení testů je dimenzováno spíše pro gymnaziální vzdělávání, což je dobře patrné i z velmi rozdílných výsledků žáků. Toto jsou z našeho pohledu problémy, které je třeba řešit prioritně. Zájem o diskusi nad nastavením a podobou maturitní zkoušky vyjádřilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což považujeme za vstřícný krok,“ uvedl poslanec Lukáš Bartoň.

Piráti chtějí do konce roku vytvořit platformu a společně s dalšími stranami jednat o nové podobě maturity a testování tak, jak avizovali na tiskové konferenci v červnu, kde návrh novely školského zákona představili. Na podzim proběhne v Poslanecké sněmovně seminář Budoucnost maturit v ČR, nad kterým převzal záštitu sněmovní školský výbor. „Chceme otevřít diskusi napříč politickým spektrem o tom, jak by maturita měla vypadat. Pokud jde o naše vlastní představy o podobě maturity, chceme maximálně využít i naše vlastní zkušenosti ze zahraničí a inspirovat se zeměmi s dobrou praxí,” dodal Lukáš Bartoň.

Představa Pirátů o společné části maturity spočívá v tom, že by neměla být kvalifikační zkouškou, ale nástrojem pro ověření znalostí. Ověření kvalifikačních předpokladů by mohlo probíhat v profilové části maturity. Pro Piráty je zcela zásadní, aby bylo jasně stanoveno, co má maturita ověřovat a zadání testů by mělo odpovídat právě tomu, co se žáci v průběhu studia učí. Piráti navrhují bodové hodnocení, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu než pouhá informace o tom, zda žák maturitní zkoušku splnil nebo nesplnil. Některé části maturitní zkoušky by přitom mohli žáci absolvovat již v průběhu studia ve vyšších ročnících, včetně možnosti využití opravných termínů.

9 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...

"Současné nastavení testů je dimenzováno spíše pro gymnaziální vzdělávání, což je dobře patrné i z velmi rozdílných výsledků žáků"

Aha - takže logika spočívá v tom, že když mají žáci velmi rozdílné výsledky, tak to znamená, že test je určen spíše pro gymnázia. To tedy znamená, že všechny testy na světě jsou určeny pro gymnaziální vzdělávání, neboť žáci v nich dosahují velmi rozdílných výsledků. Tohle tedy Gaussovi nedocvaklo, že křivka normálního rozdělení vlastně ukazuje směrem ke gymnáziím.

Snad aby si piráti doplnili vzdělání...

E.Kocourek řekl(a)...

Problém pirátů nespočívá ve vzdělání, ale ve škůdcovství. ////

Mrzí mě, že se v Babišově vládě nenašlo dost svéprávných jedinců. Včetně, bohužel, Babiše. Když psal, o čem sní, byly v tom lecjaké hovaddiny, ale TAKOVÁTO nikoli. ////

Eva Adamová řekl(a)...

"Současné nastavení testů je dimenzováno spíše pro gymnaziální vzdělávání, což je dobře patrné i z velmi rozdílných výsledků žáků"

Vzhledem k tomu, že 2/3 příkladků je z učiva základní školy, a to spíše ze sedmého a osmého ročníku než z devátého, je toto vyjádření úsměvné. Žáci z maturitních učebních oborů a žáci nástavbových studií měli většinou na zkladkách z matematiky čtverku a důvodem jejich vysoké neúspěšnosti není způsobeno nastavením testů, ale jejich omezenými schopnostmi. Ona také myšlenka, že 80 % našeho národa má na maturitu je poněkud zcestná.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To je tak, když politik rezignuje na rozum a začne se obávat o liknavou přízeň voličů. Tajtrliků je v poslanecké sněmovně setrvale dostatek.
'Tak holky a kluci, co tam ještě vrazit, aby nám ty preference popovyrostly?'
Pytlici by řekli, že to nemají z vlastní hlavy. To je navedli ti chalušové.

Jiri Janecek řekl(a)...

"To je navedli ti chalušové."

To ma byt polehcujici, nebo pritezujici, okolnost…

Nicka Pytlik řekl(a)...

polehcujici, nebo pritezujici

Polehčující, která ovšem přitížila.

Tajný Učitel řekl(a)...

Carcy, to znamená, že když máte certifikační zkoušku nakalibrovanou tak, že z jednoho typu škol, které jsou výběrové a mají větší hodinové dotace a prezidentem jmenované profesory:), prolezou smějíce se všichni, certifikace pozbývá významu, neboť jak pravila paní ředitelka cermatu, někdo musí být neúspěšný, jinak je to divný, nebo něco v tom smyslu.

Josef Soukal řekl(a)...

Certifikace pozbývá význam kvůli tomu, že při stávajícím počtu úspěšných maturantů zkouška pozbývá rozlišovací smysl. Neřeší se příčiny, jen se objevují pokusy zakrýt důsledky.

Nicka Pytlik řekl(a)...

prolezou smějíce se všichni

Ha, ha, ha... zasmáli se zbrojnoši, až si počůrali brnění značky nerez.
Říkávalo se za dob pytlikovic mládí.
Pytlici dovozují, že právě od žactva těch výběrových škol, lépe jejich rodičovstva, zaznívá ponejvíce alternativně hlubokomyslných nářků o biflování nazpaměť tak nějak podobně. Místní elity těžce nesou už jen pomyšlení, že by se jejich opečovávaným a lehce přitroublým dítkám mohlo přihodit něco tak obtížně uchopitelného, jako lehce popracovat na něčem, co je zřejmě nad jejich síly.
Ono reálně hrozí, že se právě na výběrových školách moc lehce prolézat nebude. A tak od toho všichni dávají ruce pryč. Elity byť okresního formátu mívají dlouhé prstíky. Z nich v té dnešní překotně měnící se době vzcházejí vrcholoví činovníci státní správy a samosprávy nejen ve školství.
Žáci odborných škol, natož pak učilišť nikoho zase až tak moc nezajímají. Ti se přetřásají v oněch kulatostolních diskuzích odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů jen proto, aby se nevyjevila podstata věci.
To jest vyjevenost trdlovitých elit.

Okomentovat