3.7.19

Matěj Pur: Žákyně dostala důtky v minulosti, ale žádnou kvůli stávce, vyvrací nařčení škola

Příběh žačky Anny Mezgerové, která tvrdí, že dostala důtku za absence kvůli účasti na stávkách za lepší klima, se rozvinul ve zcela nové vyznění. Podle vyjádření školy za poslední pololetí žádnou důtku nedostala. Pouze v minulosti, ty však s ohledem na časovou souslednost nemohly s hnutím Fridays for Future souviset. Mezgerová však trvá na svém - důtku za absence kvůli boji za klima dostala, jen to nemůže nijak dokázat.

Z článku v Aktuálně.cz vybíráme:

Podle katalogového listu žákyně Mezgerová sice za poslední čtyři roky nějaké důtky nasbírala, například za drzé chování vůči vyučujícím, žádná ale nebyla udělena v posledním pololetí, a tudíž nemůžou souviset s jejími mimoškolními aktivitami. První stávka za klima proběhla v Česku letos 15. března.(...)

Mezgerová poprvé prohlásila, že dostala důtku třídního učitele, na kulatém stolu s názvem Důtka za klima, který pořádala Stálá konference ve vzdělávání a EDUin. To, že důtku opravdu dostala, následně několikrát Aktuálně.cz zopakovala s tím, že hlavním problémem byla její častá absence, protože jako mluvčí Fridays For Future se kromě stávek účastnila i různých diskusí.

Její třídní učitelka jí navíc údajně opakovaně měla říkat, že je svým vystupováním v médiích a obecně postojem k boji proti klimatu trapná. Na druhou stranu ji ta samá učitelka v minulých letech měla nominovat na osobnost školy v rámci soutěže škol Prahy 4 Dělám víc, než musím.
5 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"Mezgerová však tvrdí, že svou důtku musela škole vrátit, aby si ji škola mohla archivovat, proto nemá žádné důkazy. Podle vyhlášky ministerstva školství ale musí být udělení důtky oznámeno prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci, neexistuje tedy důvod pro nějaké zpětné vybírání."

Musím se dívky trošku zastat. Praxe na mnoha školách je taková, že oznámení o neprospěchu a o udělených důtkách se po klasifikační poradě neposílá rodičům kvůli šetření financí doporučeně poštou, ale pošle se rodičům po žákovi s tím, že ho žák donese zpět od rodičů podepsané, aby bylo průkazné, že byli vyrozuměni, a pak se zakládá do katalogového listu. Pokud je třídní učitelka podobná bordelářka jako několik mých kolegů, tak bych se vůbec nedivila, kdyby důtka nebyla v katalogovém listu zaznamenána. Ne že bych se Aničky chtěla nějak zastávat, ale myslím si, že by bylo vhodné, vzhledem k jejímu věku, ptát se na tuto vzniklou situaci spíše rodičů a ředitele školy, než Aničky a hospodářky školy, která by ani neměla mít ke katalogovým listům vůbec přístup.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Musím se dívky trošku zastat.

Pytlici také. Je to dítě. Nemusí dost dobře vědět, jak to všechno vlastně je.
A teď ta publicita, valí se to ze všech stran. Lidé ji poznávají, vrstevníci a vrstevnice možná i závidějí, stranou se pošklebují a šťouchají do sebe loktem. A když přijde blíž, zmlknou. Někdy to bývá k uzoufání. Ale...
Máme tady elektronické systémy evidence lecčehos, které zpravidla přesně zaznamenávají, kdy, kdo a co zapsal. Ale pokud nezapsal, jakkoli by měl, tak nic. Ledaže by z důvodu nějaké korektnosti nebyla důtka třídním učitelem udělena před spolužáky v rámci třídnické hodiny, ale někde v příšeří kabinetu zoči voči.
Těžko říci. Pokud není kazeňské opatření řádně evidováno, není.
A nejrozšířenější školní systém v čr je v tomto směru celkem k ničemu.

Josef Soukal řekl(a)...

Důtka by měla projít pedagogickou radou, například ve formě informace třídního učitele, za co ji chce udělit, a také mít číslo jednací, což například u nás má na starost hospodářka školy. Jak to mají na příslušné škole, nevím, ale k téhle věci by se mělo vyjadřovat pouze vedení školy.

Eva Adamová řekl(a)...

Číslo jednací? Copak důtka spadá do režimu správního řízení? Proboha radši to tady ani nevykřikujte, nebo se na to naši předposraní ředitelé nalepí. A trvám na tom, že hodpodářka školy má mít ve škole úplně jiné povinnosti než nahlížení do katalogových listů žáků. Po mnoha citlivých informacích, které jsou tam uvedeny, je ji s odpuštěním prd.

Ygrain řekl(a)...

Dokud jsme ještě měli papírovou dokumentaci, důtky skutečně měly číslo jednací, se kterým se zapisovaly do katalogu.Zaslání rodičům a přidělení čísla měla na starosti sekretářka. Teď je zadáváme do "Edy".

Okomentovat