1.7.19

Daniel Münich: Česko škudlí na vzdělání

Česko své školství nezodpovědně zanedbává. Dlouhodobě patříme k zemím se zcela nejnižším podílem výdajů na školství na HDP. Na školství věnujeme o třetinu méně, než je průměr více než třiceti ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Jistá navýšení posledních dvou let na věci zatím nic nemění. A příčinou i důsledkem je škudlení na platech učitelů. Jejich průměrné platy jsou v poměru k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců dokonce v rámci zmíněných zemí nejnižší. Nedávná analýza České spořitelny třeba spočítala, že Česko škudlením na platech učitelů od roku 1994 let ušetřilo 500 miliard korun. Za pyšně vykazovaným nízkým zadlužením země je tak skryt obrovský vnitřní dluh vůči učitelské profesi a budoucnosti země. Během nedávných let ekonomické konjunktury se situace zlepšila, ale málo. Kroky k nápravě jsou rozpačité a výhled zůstává nejistý jak byl.


Z článku na blogu autora na Aktuálně.cz vybíráme:

Učitelská profese postrádá platovou atraktivitu a prestiž. Zájem o ní je nízký, mladí nadaní se do profese nehrnou, učitelský sbor nám stárne. A nejde jen o nedocenění práce učitelů, ale v sázce je i kvalita výuky a vzdělanost mladých a budoucích generací. Společnost si naštěstí problém již začíná uvědomovat. Politické strany před sněmovními volbami v roce 2017 v tomto ohledu sliby nešetřily. V praxi však priority většinové společnosti i vlád zůstávají jiné. Současná spotřeba a benefity dostávají přednost před investicemi do vzdělanosti a prosperity budoucí.

Řečí čísel
Poměr průměrných platů učitelů základních škol k průměrné mzdě po roce 2015 narostl z velmi nízké úrovně 109,1 % na 114.9 % v roce 2018. Avšak k dosažení úrovně 118,2 % roku 2006 ještě hodně chybí. Vůči průměrným platům celého veřejného sektoru se učitelské platy dokonce nadále propadají již od roku 2012. Jistě, vlády platy učitelů posledních pár let svižně zvyšovaly, ale stačilo to pouze na udržení vysokého tempa růstu platů ve zbytku veřejného sektoru.

K nízké atraktivitě učitelské profese přispívá i nízká platová zásluhovost. Platové rozdíly mezi začínajícími učiteli a učiteli s delší praxí patří ve vyspělém světě k nejnižším. A podíl odměn na celkovém platu je u našich učitelů extrémně nízký i na poměry českého veřejného sektoru. Přes proklamace potřeby zvyšovat podíl zásluhové částky platu tento v roce 2018 opět poklesl.

Z pohledů platové atraktivity učitelské profese třeba učitelské platy poměřovat vůči průměrným platům ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno v úvodu, v tomto srovnání jsou platy našich učitelů suverénně nejnižší nejen v rámci EU, ale i mezi více než 30 zeměmi OECD. Zatímco u nás tento poměr v roce 2017 dosahoval 61 %, průměr zemí EU a OECD dosahoval 93 % resp. 91 %. A v příkladném Finsku nebo sousedním Německu byl dokonce 99 %. Jde o pozoruhodně smutné prvenství naší země, která se jinak pyšní tradici vzdělávání a víry ve vzdělanost. Pokud by měly relativní platy našich učitelů dosáhnout i pouhého průměru EU, musely by poskočit zhruba o 50 % z loňských 35 000 Kč na 53 000 Kč. Pro dosažení finských či německých poměrů by to muselo být dokonce téměř 57 000 Kč. Taková navýšení si dnes u nás dokáže představit málokdo.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Česko škudlí na vzdělání

Aby více prašulí zbylo pro odborníky na vzdělání, konzultanty a analytiky.
Jinak půjdou spolu s neúspěšnými maturanty na pracovní úřad, a to by byl mazec!

Okomentovat