3.7.19

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 2. července 2019 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2019/2020 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.


Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů.

Hodnocení škol a školských zařízení je na základě těchto kritérií prováděno na čtyřstupňové hodnoticí škále stanovené a schválené Českou školní inspekcí, jejíž jednotlivé úrovně jsou označeny jako výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. Vodítkem pro hodnocení jsou pak popisy jednotlivých úrovní u každého kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí aspekty jednotlivých kritérií.

Ve zveřejněném dokumentu jsou kromě znění jednotlivých oblastí tzv. kvalitní školy a na ně navázaných hodnoticích kritérií k dispozici také popisy těchto kritérií (reflektující nejvyšší, tedy výbornou úroveň).

5 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pedagogové se s ním identifikují...

Například nosí triko s nápisem i love švp. Ostatně soudím, že ČŠI je zapotřebí co nejříve zrušit.

Ferda44 řekl(a)...

Pokud vůbec má existence ČŠI nějaký smysl, pak jen kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů.
Ferda

Simona CARCY řekl(a)...

Tak tak, jak s Kartágem s nimi naložit. Cituji: Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.
Tedy ČŠI si vytvořila virtuální kvalitní školu a celého půlroku 2019 nebyla její úžasní kritéria schválena, když kde se vzal, tu se vzal, Robert tato kritéria 2. července schválil. To je stejné, jako nemít schválený rozpočet a jet půl roku podle rozpočtového provizoria.
A takhle si tady žijeme....

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI tu není od toho, aby tvořila model kvalitní školy. Jestliže Plaga nenahlédá, jak ČŠI narůstají křídla, musí odejít společně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ČŠI tu není od toho, aby tvořila model kvalitní školy.

A proč ne?
Česká obchodní inspekce tvoří modely kvalitních obchodů od jaktěživa a běžně.
Jistě i Generální inspekce bezpečnostních sborů tvoří modely kvalitních sborů. Jestli se jedné o sbor bezpečnostní nebo pedagogické není podstatné. V mnohém se jejich kompetence prolínají. Nakonec obchodní inspekce se také zabývá jakostí výrobků. Tedy kromě potravin. To školní inspece vstoupí bez okolků i do školního bufetu a je tedy oprávně tvořit i jeho kvalitní model.
V Česku byla modelařina vždy na velmi vysoké úrovni!

Okomentovat