2.7.19

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo statistickou analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se výsledků písemných prací v jarním zkušebním období 2019: počty přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě, podíl volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě, čistou neúspěšnost a % skór u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě a údaje o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu..


Žádné komentáře:

Okomentovat