13.6.19

Vyjádření vedení školy ZŠ Dukelská 11 k současné situaci

Podle článku na webu Českého rozhlasu odchází z českobudějovické Základní školy Dukelská 11 dvanáct pedagogů, kromě jiného i celý kabinet matematiky. Ředitel školy Zdeněk Hnilička čelí i petici rodičů. Přinášíme proto vyjádření vedení školy k současné situaci.

Vzhledem k tomu, že na veřejnost pronikl text petice podepsané dvěma rodiči žáků naší školy, předkládá vedení školy své vyjádření k jednotlivým bodům, které jsou vytýkány:

K bodu 1) ,,Nebyli jsme oficiálně informováni o tom, že tolik pedagogických pracovníků z naší školy odchází, což může mít výrazný dopad na naše vzdělávání. Nemůžeme tak na uvedenou situaci adekvátně a včas reagovat (např. odchodem na jinou školu)."

Výpovědi některých učitelů jsem obdržel v měsíci květnu. Rodiče jsem o personálních změnách informoval 27.5. 2019 na třídních schůzkách Spolku rodičů, při ZŠ Dukelská 11, ČB, kde byla celá věc projednána jak s radou spolku, tak i na schůzce třídních důvěrníků jednotlivých tříd. Třídní důvěrnici též informovali rodiče v jednotlivých třídách. Dále jsem rodiče ubezpečil, že za všechny odcházející vyučující již máme adekvátní náhrady.

K bodu 2) ,,Nikdo s námi nekonzultoval rozhodnutí o zákazu mobilních telefonů ve škole, či rozhodnutí o zrušení tradičního vánočního trhu, natož aby našemu nesouhlasu byla věnována patřičná pozornost. Naše práva na včasnou informaci týkající se vzdělávání a budoucnosti nás a našich dětí byla porušena, když uvedená rozhodnutí nám byla pouze oznámena bez jakékoliv předešlé diskuze."

O korekci používání mobilních telefonů byli rodiče informováni již na prvních třídních schůzkách tohoto školního roku v září 2018. Bylo jim sděleno, jaké kroky připravujeme od 2. pololetí. V lednu 2019 byli rodiče opětovně seznámeni s touto změnou, která nastane od měsíce února. Byla sepsána dohoda s radou spolku a změna byla schválena i na školské radě. Ze strany zástupců tříd nebyl vyjádřen nesouhlas s uvedeným doplněním školního řádu, pouze s jedním z rodičů byly na následné schůzce vysvětleny podrobnosti.

Akce Vánoční trh zrušena nebyla, byla pouze nahrazena akci pod názvem „Vánoční zastavení". Neproběhla pouze ve školním roce 2016/17 z důvodu nařízené karantény. O výtěžku z této akce mohly děti svobodně rozhodnout, většina se po konzultaci s TU rozhodla pro Psí útulek ČB, část byla věnována na akci Ježíškova vnoučata.

K bodu 3) „Pedagogům je ze strany vedení upíráno právo využívat moderní metody vzdělávání, na které máme ze zákona právo (viz § 2 odst. 1 písm. f) ŠZ - Vzdělávání je založeno na zásadách zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoj a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod."

Pedagogům není upíráno právo na používání moderních technologii. Ve všech učebnách mohou využívat patřičnou techniku. Tablety, které má naše škola k dispozici, bylo možno používat pouze omezeně, bez aktualizací, protože předchozí správci této techniky nepředali přístupové údaje. Celá věc se řešila již delší dobu, původní firma předložila finanční nabídku, na jejíž výši jsme finančně nedosáhli, proto jsme oslovili jinou firmu, jejíž nabídka byla nižší a v současné době již bude plná správa zařízení obnovena. Bohužel tabletů je 90 a při dané obnově nastaly ještě další potíže, jejich řešení trvalo déle, než jsme předpokládali. Vyučující však mohli v této době používat například učebnu IT.

Spousta spekulativních výroků v této petici ohrožuje dobré jméno školy:

  • Například, že nebude možné najít adekvátní náhrady pedagogů" - všichni nastupující pedagogové splňují kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Nesouhlasí počet pedagogů, protože někteří pedagogové odcházejí pouze na mateřskou dovolenou, někteří měli smlouvu pouze na dobu určitou, protože byli přijati pouze na záskok za dočasně nepřítomné pedagogy. 
  • Komunikace vedení školy s rodiči je zcela standardní, probíhá formou třídních schůzek Spolku rodičů, na konzultačních odpolednech a přes webové stránky školy. Veškeré závažné věci jsou vždy prodiskutovány se školskou radou, výborem Spolku rodičů a třídními důvěrníky jednotlivých tříd. V případě, že si rodiče přejí osobní schůzku, je jim vždy vyhověno. 
  • Tým pedagogů na 2. stupni ZŠ nebyl ideálně kooperujícím týmem pedagogů, ale měl určité problémy. Ze strany vedení byly řešeny stížnosti rodičů na kvalitu výuky a jednání učitelů. V daném týmu chyběla vzájemná kolegialita a týmová spolupráce. Tyto vztahy již byly před nástupem nového vedení v roce 2016. Nové vedení se snažilo tyto vztahy narovnat.

Závěrem chci podotknout, že tato petice je postavena na zavádějících, nepotvrzených informacích, které znevažují práci našich dobrých pedagogů, vedení školy a poškozují dobré jméno školy.

Mgr. Zdeněk Hnilička

ředitel školy

Zdroj: ZŠ Dukelská 11, České Budějovice

2 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...

V daném týmu chyběla vzájemná kolegialita a týmová spolupráce.

Tuto mlhavou výtku lze vztáhnout na libovolnou skupinu (např.) učitelů. Avšak pokud vím, škola nenajímá tým, ale vždy pouze jednoho konkrétního zaměstnance. A kdyby tomu jednomu zaměstnanci měla škola dát jako náplň práce vzájemnou kolegialitu, chtěl bych vidět tu pracovní smlouvu. ////

Zažil jsem a zažívám pár kolegyň (i kolegů) z kategorie "kráva nebeská". Pokud by mi škola chtěla vůči nim ukládat vzájemnou kolegialitu a týmovou spolupráci, asi by šel jinam. Jako ti budějovičtí. ////

tyrjir řekl(a)...

No, potěš Komenský zřizovatele. Srážka Země s kometou a štěklý učite(ko)vský sbor. To jspu dvě nehroznější živelné katastrofy, které znám. :)(

Okomentovat