25.6.19

TÝDEN.cz: Jak školství přistupuje k nadaným dětem? Odpovídala Eva Vondráková

Jak naše školství přistupuje k nadaným dětem? Co by měl pedagog vědět o nadaných dětech a proč? Jakou možnost rozvoje potřebuje takové dítě a co mu může nabídnout české školství? Jaké jsou nejčastější nebo nejzávažnější problémy nadaných dětí? Jak je to se socializací nadaných? Co může rodič pro své nadané dítě udělat a jak fungují asociace rodičů nadaných dětí v zahraničí? Neměl by stát podporovat takové děti, protože se mu to mnohonásobně vrátí? Jaké jsou zkušenosti států, které mají péči o nadané jako prioritu? Psycholožka Eva Vondráková odpovídala v chatu na TÝDEN.cz v pondělí 24. června.

Z otázek a odpovědí v chatu na TÝDEN.cz vybíráme:

Jak české školství v současné době přistupuje k nadaným dětem?

Poněkud okrajově, formálně sice máme legislativu, podpůrná opatření apod., ale praxe ukazuje, že je zapotřebí změnit takovýto způsob „péče o nadané“. Ostatně motto konference, která se koná 21.-23.8.2019 v Praze zní: „Potřeba změny ve vzdělávání nadaných.“

Co by měl pedagog vědět o nadaných dětech a proč?

Měl by znát nejen možnosti, jak rozvíjet různé varianty potenciálu nadaných dětí, ale hlavně by mělo být více známo o specifikách jejich osobností. Tyto děti bývají extrémně vnímavé, chápou „příliš rychle“ a protože jsou kritické a sebekritické, vidí, jak by věci měly fungovat a jaká je realita. Jsou zvlášť citlivé na nesoulad a nespravedlnost. Bývají častěji introverti a nemají-li „spřízněnou duši“, potýkají se s problémy, které jim dělají starosti (včetně problémů světa) sami. Výsledkem mohou být například deprese, i s fatálními následky. Bývají osamělé, uprostřed třídy, plné spolužáků. Je to na delší povídání. Toto téma bude i součástí připravované konference: www.talent-nadani.cz.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak naše školství přistupuje k NEnadaným dětem?
Co by měl pedagog vědět o NEnadaných dětech a proč? Jakou možnost rozvoje potřebuje takové dítě a co mu může nabídnout české školství? Jaké jsou nejčastější nebo nejzávažnější problémy NEnadaných dětí? Jak je to se socializací NEnadaných? Co může rodič pro své NEnadané dítě udělat a jak fungují asociace rodičů NEnadaných dětí v zahraničí? Neměl by stát podporovat takové děti, protože se mu to mnohonásobně vrátí? Jaké jsou zkušenosti států, které mají péči o NEnadané jako prioritu?

Okomentovat