10.6.19

Řešení potíží přemýšlivých, nadaných, frustrovaných dětí – konference napoví!

Ve dnech 21.-23.8.2019 se v Praze bude konat mezinárodní konference, jejímž cílem je představit v ČR problém tzv. nadaných dětí a možná řešení. Tyto děti, ačkoli přemýšlivé, s potenciálem výborných školních a pracovních výsledků, trpí vyčleněním z kolektivu, šikanou nebo přehlížením a nepochopením dospělých, což v sobě skrývá riziko vzniku dalších frustrací, často se smutnými konci. Konference je zaměřena zejména na pedagogickou veřejnost, nicméně měla by zároveň přispět k tomu, aby se z fenoménu nadaných dětí stalo téma pro českou veřejnost. Na konferenci Potřeba změny ve vzdělávání nadaných, kterou pořádá Společnost pro talent a nadání /STaN/, z.s., vystoupí řada světových i českých odborníků věnujících se oborům pedagogiky a dětské psychologie.

Nejen vzdělávání, ale obecně přístup k nadaným dětem je oblastí, kde má česká společnost velký dluh. Nadání samo o sobě není zárukou šťastného a spokojeného rozvoje dítěte. Mnohdy právě naopak. Nadání, schopnost přemýšlet o věcech v hlubokých souvislostech mohou dítě přivádět do situací, s nimiž si samo neví rady a nedokáže si v nich bez pomoci dospělých pomoci. Konference Potřeba změny ve vzdělávání nadaných pojímá péči o nadané komplexně a v souvislostech. Z pohledu rodiny, školy a rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání. Neopomíjí ani pohled samotného nadaného jedince. A obrací se samozřejmě i k rodině, tedy především k rodičům nadaných dětí.

Smyslem konference je obrátit pozornost pedagogické veřejnosti k řešení často nepříznivých a někdy i velmi závažných situací přemýšlivých, intelektově nadaných dětí, zejména v souvislosti s jejich vzděláváním. V rámci konference zazní odborné rady, doporučení a příklady dobré a špatné praxe z ČR i ze zahraničí. „Chceme vypracovat funkční systém, který umožní přemýšlivým dětem rozvíjet jejich potenciál s radostí a sebedůvěrou, v přátelském prostředí, respektujícím jejich vzdělávací, emocionální a sociální potřeby,“ vysvětluje PhDr. Eva Vondráková ze Společnosti pro talent a nadání.

Na konferenci vystoupí světový odborník Dr. Paul Beljan z USA, který má praxi v celém spektru neuropsychologických problémů dětí a dospívajících, Prof. Rena Subotnik, jedna z nejvýznamnějších osobností světa v pedagogické psychologii a ve vzdělávání nadaných, Dr. Hava Vidergor, z HV Gifted Expertise Center z Izraele, Sonja Laine, která představí finský přístup ke vzdělávání nadaných, a řada dalších odborníků. O svůj osobní příběh se v rámci konference podělí Femke Hovinga z Nizozemí, ředitelka SENG (Podpora emocionálních potřeb nadaných) pro Evropu.

Nebudou chybět ani zástupci českých pedagogů a psychologů, např. doc. Martin Kubala (projekt pro studenty SŠ Badatel) a představitelé pořádající organizace STaN, PhDr. Eva Vondráková a Mgr. Martin Konečný.

Pro učitele je výhodou, že je konference akreditována v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Bude tlumočena do českého jazyka, a i v případě dotazů bude k dispozici simultánní překlad. Záštitu nad konferencí převzali za Magistrát hlavního města Prahy pan radní dr. Vít Šimral, rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima a děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého doc. Martin Kubala.

Více informací najdete na www.giftedprague2019.cz, kde se můžete k účasti na konferenci i zaregistrovat. Výhodnější cena je pro registrované do 25.6.2019.

Žádné komentáře:

Okomentovat