22.6.19

Pavla Hosnedlová: Roboti ve třídách a tablety místo sešitů. Jak by mělo vypadat školství v digitální éře?

Zapojení nových technologií do běžné výuky na všech školách nebo rozvoj digitálních dovedností žáků i učitelů. To by měl být lék na nedostatečnou úroveň digitálního vzdělávání na českých školách, kterého si všimla Evropská komise v rámci letošního evropského semestru.


Z článku v EurAktiv.cz vybíráme:

Podle Petra Naskeho z České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) chybí také konektivita ve školách a metodická podpora poskytovaná zřizovateli škol a sítěmi podpůrných organizací. „Dynamický rozvoj technologií zapříčiňuje, že takové podpory nebude nikdy dost, a je tedy nutné budovat kapacity na úrovni samotných škol a v jejich nejbližším dosahu, zejména ve spolupráci se zřizovateli.“

Nesouladu mezi nástupem automatizace a robotizace na jedné straně, a dostatečnými kvalitními dovednostmi na straně druhé, si všimla i Evropská komise a upozornila na něj v letošním hodnocení stavu ekonomiky, které zveřejnila na počátku června. Přestože ocenila realizované iniciativy s cílem zavést komplexní strategii pro dovednosti, nepodařilo se podle ní dosud vytvořit skutečně komplexní systém pro získávání a interpretování poznatků o dovednostech. Upozornila také na stále nedokončenou jednotnou národní klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání.(...)

Podle Stanislava Volčíka, vedoucího oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání na MŠMT, je problematické také pomalé rozšiřování připojení vysokorychlostního internetu mezi školami v jednotlivých krajích, což ale podle něj ministerstvo nedokáže ovlivnit.

Limity potvrdila i poslední zpráva organizace Jednota školských informatiků, která strategii pravidelně hodnotí. K jistému pokroku sice podle zprávy oproti předchozím letům došlo, cíle strategie se ale nadále míjí účinkem.

Zlepšily se například výukové materiály a postupně se zavádí síť krajských ICT metodiků pro školní ICT koordinátory, kteří mohou učitele vést a inspirovat je. Tiskové oddělení MŠMT k úspěchům strategie přidalo, že se připravuje modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech s důrazem na informatické myšlení, a několik dalších opatření.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

lék na nedostatečnou úroveň digitálního vzdělávání na českých školách

Nu, více než deset let po spuštění dlouho a intenzivně připravované kurikulární reformy pro zkompetentňování žactva nejspíš nejvyšší čas. Nemělo se původně to informačně a komunikačně digitální vzdělávání promítat do jednotlivých učebních předmětů tak nějak komplet? Proto prý měla postačit jedna hodina informatiky na prvním stupni a druhá hodina na druhém stupni základní školy. Někde ne vsvých úvahách ale patrně udělali odborníci na vzdělání chybu. Především pak ti z ministerstva školství a školní inspekce. Možná je škoda, že se nezeptali nějakého učitele.
Nejméně deset docela promarněných let. Ponese za to někdo nějakou odpovědnost? No to těžko. Ani tu politickou. Ledaže, jak je již osvědčeným zvykem, se to hodí na ty v minulém tisíciletí zabetonované učitele státních škol.
Naštěstí to zahrání robotové a tableti z patrně povinných šablon. Takže lék na nedostatečnost. Asi jako acylpyrin na chudokrevnost.
Tiše děti! Tiše!!! Pytlici se smějí...

E.Kocourek řekl(a)...

Nebylo to deset promarněných let úplně všude, páni Pytlíci. Přece existují školy, kde z ministerských i jiných odborníků na vzdělání mají humor, krajským ICT metodikům se smějí, a výpočetní techniku vyučují i využívají intenzivně, akorát že podle svých vlastních představ. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nebylo to deset promarněných let úplně všude

To pytlici dílem tuší a dílem dokonce i vědí. Ale nehovoří o tom, aby odborníci na vzdělání po takových školách nepátrali a jejich pedagogické sbory nedeportovali do převýchovných táborů. Pytlici od svých žáků vědí kupříkladu, že na mnohých školách v okolí vůbec nezrušili dílny, přestože riskovali, že budou nařčeni z tmářství a na mediální děreš přikováváni.

Okomentovat