14.6.19

NÚV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018

Publikace vychází v rámci zajišťování udržitelnosti projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky výzkumů z oblasti trhu práce a vzdělávání, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2018. Publikace obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků SŠ a VOŠ v ČR, porovnání odborného vzdělávání žáků v ČR a v zemích EU a údaje o nezaměstnanosti absolventů škol. Další část přináší informace o výsledcích analýz týkajících se přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Významnou tematikou je nesoulad získané kvalifikace a požadavků pracovního místa v mezinárodním srovnání a projekce kvalifikačních požadavků pracovního trhu do roku 2027. V kapitole věnované předčasným odchodům ze vzdělávání jsou prezentována metodická doporučení pro práci se žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání.Chamoutová D., Kleňha D., Koucký J., Trhlíková J., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P. Praha: NÚV, 2019. 92 stran. ISBN: 978-80-7481-233-0

Žádné komentáře:

Okomentovat