17.6.19

EDUin: Maturitní chybu našel letos Cermat sám. Neví ale, kolik žáků poškodila, a neumí ji napravit

Na základě čerstvých informací z MŠMT o úloze 11 maturitního testu z matematiky upozorňujeme na čtyři klíčové problémy státní maturitní zkoušky

Ministerstvo vyhovělo žádosti Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno a objasnilo, jak hodnotitelé Cermatu postupovali při vyhodnocování sporné úlohy v maturitním testu z matematiky. Na tomto základě upozorňujeme na čtyři klíčové problémy centralizované maturitní zkoušky, které se stále nepodařilo vyřešit.

Z odpovědi ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petra Bannerta vyplývá, že Cermat bodoval odpovědi na úlohu 11 jinak, než zveřejnil v klíči správných řešení. Neinformoval o tom členy schvalovacích komisí ani nedokáže sdělit, kolika maturantů se změna týká a kolika maturantům neuznal další částečně správnou odpověď na úlohu 11. Upozorňujeme proto na čtyři systémová pochybení, která se dlouhodobě nedaří napravit.

  • Cermat nezpracovává odpovědi na podobné úlohy tak, aby mohl včas odhalit, že z hlediska maturantů není zadání jednoznačné. Všechny odpovědi, které autor úlohy pokládá za nesprávné, dostávají stejný kód – „podezřelý“ výsledek se tedy ztratí v množství ostatních a jeho dodatečné uznání vyžaduje vynaložení obrovského množství ruční práce.
  • Cermat nedodává schvalovacím komisím podklady v takové podobě, aby jim umožnil kvalifikované posouzení korektnosti testů. V tomto případě komise nedostaly ani informaci, že Cermat uznával také další odpověď, a někteří jejich členové dokonce veřejně popírali její správnost.
  • Cermat rozhoduje bez řádného odborného zdůvodnění, které odpovědi uzná a neuzná za správné. Fakticky tedy svévolně rozhoduje také o tom, kdo v maturitním testu propadne a nepropadne.
  • Cermat nezveřejňuje důležité informace včas, přitom by praxe otevřeného informování pomohla vyřešit mnohé spory výrazně rychleji. Debata o možných řešeních úlohy 11 mohla proběhnout ihned po zveřejnění testů, pokud by už v té době byl k dispozici klíč správných odpovědí se vzorovým řešením testu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Dlouhodobě vyzýváme Cermat a ministerstvo školství, aby současně se zadáním testů byla zveřejněna i zdůvodnění správných odpovědí u jednotlivých úloh, klíč správných řešení a co nejdříve také anonymizovaná maturitní data. Kdyby nás vyslyšely, mohli jsme si ušetřit přetahování o to, zda zadání úlohy 11 bylo korektní a zda úloha poškodila maturanty. Místo toho jsme svědky, že Cermat na probíhající debatu vůbec nereagoval a ministerstvo ofi­ciálně sděluje, že příslušná data nejsou a ani nebudou k dispozici.“

6 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Sugerovat, že Cermat snad přijímá eduinský pohled na situaci, je dokladem naprosté neserióznosti. EDUin by měl titulek změnit a a ihned se za něj omluvit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A ví se, zda byl někdo poškozen?

Josef Soukal řekl(a)...

Ad ZS:
Cermat uznával odpověď, v níž se objevilo 248°, tudíž nebyl, to je zřejmé od začátku. Výklad, že uznání "částečné odpovědi 248°" Cermat zavazuje uznávat i "částečnou odpověď 112°" je vadný, stojí na neschopnosti - možná jen předstírané - porozumět psanému textu, tedy vyjádření Cermatu: 248° bylo uznáváno jako úplné, nikoli částečné řešení, shoda s "částečným" řešením je v principu pouze náhodná, podobně jako kdyby si maturant číslo 248° pouze tipnul, není tedy důvod uznávat jakékoli neúplné řešení.
Nejnovější oficiální vyjádření ovšem podle mne část matematiků neuspokojí, byť nic nemění na tom, že Cermat při hodnocení žádného maturanta nepoškodil.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nerozumím. Proč tedy bylo bodováno i řešení obsahující i odpověď 248 a 112? A mohlo být bodováno 248 a 111? (Píšeš: Cermat uznával odpověď, v níž se objevilo 248°). A byli vůbec nějací žáci s odpovědí pouze 112?

Josef Soukal řekl(a)...

"Proč tedy bylo bodováno i řešení obsahující i odpověď 248 a 112?"
Nevím. A jak jsem psal, část matematiků - bez ohledu na to, jak hodnotí vývody O. Botlíka - s tímhle řešením nebude souhlasit, přesněji bude ho tolerovat jen proto, že na jeho základě byl udělován bod(i body) i těm žákům, kteří šli Botlíkovou cestou (pokud tedy nějací takoví byli) a uvedli kompletní řešení (112 a 248).
"A mohlo být bodováno 248 a 111?"
Podle toho, co jsem vyčetl z článku na Novinkách, tak zřejmě ano.
"A byli vůbec nějací žáci s odpovědí pouze 112?"
To nevím. Ale jak jsem uvedl výše, není to z hlediska spravedlivého hodnocení důležité. Ledaže by Cermat výslovně začal uznávat i pouze částečné hodnocení jako vyhovující (což neučinil; O. Botlík v tomto ohledu neříká pravdu).

Josef Soukal řekl(a)...

...či body (nikoli "i body")

Okomentovat