15.6.19

D. Dvořák, J. Holec, M. Dvořáková: Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století

Publikace Dominika Dvořáka, Jakuba Holce a Michaely Dvořákové s názvem Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století dokumentuje tendence ve vývoji kurikulárních dokumentů prostřednictvím popisu případových studií nejnovější kurikulární politiky a reforem ve vybraných zemích – zejména v anglofonním světě a v severských státech. Pro jejich ilustraci autoři volí zejména příklady pojetí přírodovědných a společenskovědních oborů.


Knihu lze zakoupit v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Text knihy ke stažení (PDF).Zdroj: ÚVRV

Text je výstupem grantu GA ČR Nadnárodní trendy v kurikulu školního vzdělávání a jejich působení v národním vzdělávacím systému (15-25137S).

Žádné komentáře:

Okomentovat