14.6.19

24.6.: Panelová diskuse Cesty romských žáků ke vzdělávání - dopady inkluzivní reformy

Nadace OSF zve na představení výstupů z výzkumu a následnou panelovou diskusi. Autorka výzkumu Dana Moree uvádí: "Zásadním výsledkem výzkumu je popis strategií, které na základě etnicity tvoří pilíře pomyslného skleněného stropu, přes který je stále obtížné se dostat. Stejné typy měkkých strategií popisují jak představitele majority tak i minority. Míním tím především strategie popisující odrazování rodičů od vstupu na danou školu v momentě, kdy je personál identifikuje jako Romy, odesílání těchto dětí do škol, které jsou majoritou vnímány jako školy určené „pro ně“ nebo opatrnost, jakou projevuje ředitelka při přijetí romské paní učitelky. Všechny tyto strategie poukazují na to, že skleněný strop je v tuto chvíli spíše v našich hlavách než v reálném nastavení systému. O to obtížnější však může být jeho překonání."

Kdy: pondělí 24. června, 13.00 - 14.30 hodin

Kde: Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha 5 - Smíchov

Registrace online..

V panelové debatě vystoupí:
  • Dana Moree, autorka výzkumu, FHS UK
  • Veronika Bazalová, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
  • Miroslav Klempar, ředitel programu pro výzkum, Awen Amenca (pracuje jako organizátor komunit v Ostravě a jako přizvaná osoba České školní inspekce, je členem pracovní skupiny Agentury pro sociální začleňování, členem koordinačního výboru Aliance rodičů pro inkluzi a také členem pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny)
  • Marie Gottfriedová, ředitelka škola, ZŠ Trmice
  • MŠMT - jednáme o účasti

Událost na sociální síti Facebook.

Shrnutí odkazů z výzkumu (více bude upřesněno na panelové diskusi):

Kvalitativní výzkum mapoval jaké jsou dopady inkluzivní reformy z roku 2016 na úroveň vzdělávání romských žáků v bývalých praktických základních školách, na žáky ohrožené segregací a také na školy v blízkosti vyloučených lokalit.

Jedná se o 3. výzkum Nadace OSF k tématu inkluze.

Předchozí výzkumy najdete zde:2 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...

skleněný strop je v tuto chvíli spíše v našich hlavách než v reálném nastavení systému

No sláva! Pokud sami aktivisté potvrdí, že "systému" nemají co vytknnout, nebude Brusel mít za co Česko pokutovat, jakož i jinak buzerovat. ////

Leda že by nám aktivisti a/nebo Brusel chtěli napravovat hlavy. A to by se mi taky líbilo, protože tím pádem by konflikty prozatím jen doutnající rázem blafly jasným plamenem ... ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

odesílání těchto dětí do škol

Tomu pytlici nerozumějí.
Proč by nějaký zaměstnanec odesílal snaživé a svědomité dítě do nějaké jiné školy?

Okomentovat