12.6.19

20.6.: Kulatý stůl k problematice podpory učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání

V rámci přípravy nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ vás zveme na kulaté stoly zaměřené na problematiku podpory učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání. První kulatý stůl se uskuteční 20. června 2019 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kulatý stůl proběhne v rámci Brněnské oborově-didaktické konference, jejíž jarní ročník ponese název "O strategickém směřování ve školství: reflexe proměn ve vzdělávací politice".


Kdy: čtvrtek 20. června 2019

Kde: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 9, suterén – galerie RUV

Konference je zaměřena na širší rámec vývoje ve vzdělávací politice. V dopoledním bloku zazní plenární referáty k vybraným tématům vzdělávací politiky, jako jsou např. vzdělanostní nerovnosti, kurikulum, podpora učitelské profese. V odpoledním bloku budou prezentovány aktuální informace o přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a uskuteční se veřejná konzultace se zástupci praxe (učiteli a řediteli) a vzdělavateli učitelů k problematice podpory pracovníků ve školství.

Pozvánku naleznete zde, přihlašování zde (popř. zde celý odkaz: bit.ly/31fr7fc).

Více informací o přípravě Strategie 2030+ a dalších plánovaných akcích naleznete na webu MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030).

Žádné komentáře:

Okomentovat