6.6.19

17.6.: Konference Učíme se pro život či pro přijímací řízení?

Jedním z diskutovaných cílů připravované Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je “Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život”. Tento cíl je neodmyslitelně spjat s vymezením potřebných znalostí, dovedností, hodnot a postojů dětí, žáků a studentů při přechodu mezi různými úrovněmi vzdělávání či vzdělávacími stupni. Zároveň jsou tyto přechody, tedy jakési klíčové uzlové body, spjaty s dalšími fenomény vzdělávacího procesu a systému ČR, jakými jsou zápis k povinné školní docházce, přijímací zkoušky na výběrové základní školy či víceletá gymnázia, přijímací zkoušky na střední školy, společná část maturitní zkoušky či přijímací řízení na vysoké školy.

Cílem konference konané v rámci veřejné konzultace uvedeného cíle, je nejen obecná diskuze nad úrovní minimálních, žádoucích, očekávaných či excelentních výstupů či výsledků vzdělávání na různých vzdělávacích stupních, ale i kritická reflexe této úrovně ve světle popsaných uzlových bodů vzdělávacího procesu dětí, žáků a studentů.

Kdy: pondělí 17. června 2019, 09:00–16:30
Kde: v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1- Nové Město)

Konference bude mít formu tří panelových diskuzí, které se budou věnovat přechodům mezi jednotlivými vzdělávacími stupni.

První panel se bude zaměřovat na přechod MŠ/ZŠ (absolvent předškolního vzdělávání a zápis do ZŠ), druhý panel se bude věnovat přechodu mezi ZŠ a SŠ (absolvent základního vzdělávání a přijímací řízení na SŠ) a třetí panel bude diskutovat o přechodu SŠ a VŠ (absolvent středního vzdělávání, společná část maturitní zkoušky a přijímací řízení na VŠ).

Podrobný program celé akce včetně jmen panelistů a panelistek naleznete v pozvánce, přičemž přihlásit se na konferenci můžete prostřednictvím online formuláře.

Více informací o přípravě Strategie 2030+ a dalších plánovaných akcích naleznete na webu MŠMT.

11 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život”

Získávání kompetencí pro aktivní občanský život do škol nepatří, soudruzi...

Josef Soukal řekl(a)...

Pro pořadatele bych měl otázku: Pořádáme konference pro to, abychom na základě konfrontace argumentů došli k nějakým závěrům, nebo kvůli tomu, aby potvrdily předem vyhlášenou tezi?

Tomáš Barták řekl(a)...

Pokud je přijímací řízení součástí života, učíme se pro obojí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pořádáme konference pro to, abychom

pořešili téma, či počerpali prašule?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud je přijímací řízení součástí života

Kdyby přijímací řízení pámbu nechtěl, nenechal by je syny a dcery člověka vymyslet.

Ivo Mádr řekl(a)...

"kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život”.

To samozřejmě taky, ale diskuze o smyslu života, prezentace na nesmyslná témata, vyjadřovaní vlastních niterních pocitů,..., rozbujelé nesmyslné projekty, časté akce mimo školu evidentně nevedou k cíli. Podpora přírodovědných předmětů je téměř nulová, matematika je pro mnoho žáků mnohdy sprosté slovo, aktivisté všeho druhu brojí proti přírodovědným předmětům kde mohou. Za této situace pomalu a jistě směřujeme mezi rozvojové země.

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně tak, přijímací řízení je součástí života, přijímací pohovory do práce jsou součástí života, neustálá kontrola toho, co člověk vyrobí nebo jinak vypotí v zaměstnání je součástí života ... No a koneckonců i ten nahoře 3 in 1, než nás odešle do ráje, pekla či očistce, si nás prokontroluje.

Kdy už si na to konečně zvykneme a nebudeme kolem toho úplně zbytečně tlachat?

Radek Sárközi řekl(a)...

Který kreativec vymyslel ten hrozný název konference? :-o

Jiri Janecek řekl(a)...

Učíme se tak nějak od přírody, podobně jako třeba dýcháme nebo kadíme... To na ministerstvu nevědí?

Do školy chodíme proto, abychom poznali, kdo je na co dobrý a na co špatný. Mně třeba moc nešly čárky ve větách, proto bych asi volil jiný název konference, abych se vyhnul zbytečnému přemýšlení. Dobrý jsem na Ohmův zákon, druhý Kirchhoffův, levostranné přítoky Labe a lumírovce od M do Ž...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Kdo se už konečně jednou zamyslí nad tím, že učíme pro to,aby lidé nebyli na úrovni lidoopů? Ve škole se prostě učí. Mám snad nedávat dětem občasné testíky? Nemám je vůbec zkoušet? Všechno totiž není příjemné. Mně zase není příjemné, když mi do hodin leze inspekce a někdy i kolegové. Prostě mi to vadí. Ale vydržet se to dá, takže s tím žiju a nehroutím se. Na kde co se dělají zkoušky. Na autoškolu, pilotní průkaz, státnice, sváření já nevím co ještě. Takže tohle všechno budeme rozdávat jen proto, že se na to lidi cíleně učí? Není někdo na hlavu?

Radek Sárközi řekl(a)...

Moderátor Kartous, mezi panelisty žádný učitel, takže kvalita konference zaručena. :-)

Okomentovat