25.5.19

Za vymýceni přežitků buržoasniho reformismu v naší škole a pedagogice

Aby naše škola a pedagogika mohly účinně pomáhat cílevědomou výchovou dorůstajících pokolení k urychlené výstavbě socialismu v naší vlasti a k boji za mír, musí se oprostit ode všech zbytků buržoasních ideologií, které se jako dědictví předmnichovské re­publiky dosud leckde udržují v praxi našich škol i ve vědomí některých pe­dagogů a projevují se škodlivě jako rozkladný činitel, brzdící úspěšné usku­tečňování cílů socialistické výchovy. Takovým dědictvím je i t. zv. pedago­gický reformismus, který se za před­mnichovské republiky uplatňoval prak­ticky na pokusných školách pražských i mimopražských, který byl propago­ván v tisku a přednáškách a který pro­střednictvím osnov, učebnic atd. ovliv­ňoval tpedagogickou theorii i školskou praxi. Propagátoři reformistického hnutí se v theorii opírali o výsledky bur­žoasní psychologie a sociologie a hlá­sali a uskutečňovali zásadu individualisovaného učení, zásadu samočinnosti a samoučení, šířili globální metodu učení, psychologisovali nejen vyučo­vací metody, ale i obsah vyučování, v otázkách organisace se dožadovali iednotné diferencované školy, atd.5 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nejdriv jsem si rikala: proc bych ty stare slataniny mela cist?
Ale kolegove, cetla jsem a ctete taky. To nema chybu. Obzvlast u nekterych pasazi jsem se musela znovu presvedcovat, ze jde o text stary nekolik desetileti. Kdyby to nebylo psane tim starym pravopisem, prisahala bych, ze to jsou slova Kartouse, Tajneho a jinych.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mýtiti přežitky je nutno soustavně napříč dějinnými epochami.
A tmáře všelijaké pak ztrestat po právu a rázně.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ztrestati, pane kolego.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ztrestati

Příliš mnoho 'ti'.
Jakože 'v řiti ti tiká budík'.

mirek vaněk řekl(a)...

Historie se opakuje. A ti, kdož neznají historii, jsou odsouzeni k tomu, dělat stejné chyby. Lidi jsou pořád stejní za každého režimu.

Okomentovat