15.5.19

Petr Pečenka: Proč kandiduji na předsedu ČMOS PŠ

Jmenuji se Petr Pečenka a rozhodl jsem se vyslyšet vyzvání kolegů, abych kandidoval na VIII. sjezdu ČMOS PŠ na pozici předsedy odborového svazu. Řada z vás si mne vybaví jako osobu, jež dříve poskytovala profesním sekcím podporu v jejich činnosti a spolupodílela se na tvorbě informačního systému ČMOS PŠ provázaného s internetovými stránkami svazu. V loňském roce jsem ukončil pracovní poměr na centrále svazu, abych mohl nezávisle a s odstupem formulovat svá stanoviska týkající se fungování a budoucího směřování ČMOS PŠ. Přesto jsem zůstal v kontaktu s odborovým děním prostřednictvím práce na regionální úrovni. Nyní jsem zodpovědný za aktivity v oblastní organizační jednotce Brno a Brno-venkov. Odhodlal jsem se kandidovat z několika důvodů.

Z článku v Týdeníku Školství vybíráme:

Opakovaně se projevuje skutečnost, že i přes proklamace o včasném a kompletním informování členské základny se tak děje buď opožděně, nebo nedostatečně či z větší části nejasně. Mnohdy jsou veřejná stanoviska odborového svazu i v rozporu s názory členské základny, bohužel však při tvorbě jedněch a analýze druhých chybí vzájemná propojenost vedení svazu a členů na úrovni základních organizací. Nedokážeme-li najít oporu v členské základně, jak ji máme hledat u ostatních?(...)

Je třeba proto zlepšit možnost zapojení členů do rozpravy ovlivňující jejich profesní rozvoj a respektující jejich profesní potřeby. Je dále nezbytné podporovat změny v přípravě budoucích kolegů na školách a fakultách připravujících učitele. Odborová organizace by se měla stát hlasem učitelů, který jde slyšet nejen na úrovni ministerstva. Odbory nesmí vyklízet pozici ve veřejných diskuzích a přenechávat ji spolkům a asociacím s mnohem menší podporou učitelstva, či dokonce „podnikatelům“ v regionálním vzdělávání. I to mne vede k otázkám nad budoucí strukturou svazu samotného... Chtěl bych pomoci nalézt při debatě po sjezdu nový a účelný model struktury svazu. Takový model, abychom na konci následujícího volebního období mohli společně konstatovat, že odborový svaz je funkční nejen na centrální úrovni, ale i v regionech. Má svoji vizi a perspektivu a naplňování cílů je dosahováno komunikací všech zúčastněných.


2 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...

Odborová organizace by se měla stát hlasem učitelů ...
Odbory nesmí vyklízet pozici ve veřejných diskuzích a přenechávat ji spolkům a asociacím s mnohem menší podporou učitelstva ...

Odbory nereprezentují a nebudou reprezentovat nikoho jiného, nežli svoje odborové papaláše. To, že nesmyslné české zákony dávají odborům jisté (nesmyslné) pravomoci "ze zákona" neznamená, že odbory reprezentují učitele. ////

Chtěl bych pomoci nalézt při debatě po sjezdu nový a účelný model struktury svazu.
Odbory jsou neživotným reliktem dob dávno minulých (odhadem první poloviny 20. století). Odboráři v čele se svými odborovými papaláši by měli zalézt do kanálu a nevylézat. ////

Vít Tomis řekl(a)...

Podle me je divne, ze nekdo ve skolskych odborech vubec je. Kandidat na predsedu musi mit dost silny zaludek...

Okomentovat