23.5.19

Odpověď Eduarda Fuchse na otevřený dopis Oldřicha Botlíka

Publikujeme reakci Eduarda Fuchse, člena Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na otevřený dopis Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – otevřeno. V polemice jde o úlohu 11 z didaktického maturitního testu z matematiky.

Vážený pan

RNDr. Oldřich Botlík, CSc.

22. května 2019

Vážený pane doktore,

již dříve jsem se zavázal, že na Vaše každoroční nepodložené výpady proti zadání maturitního testu z matematiky nebudu reagovat. Vzhledem k tomu, že jste mne však k reakci vyzval otevřeným dopisem, který byl uveřejněn na stránkách www.eduin.cz dne 21. 5. 2019, jsem nucen na uvedený dopis odpovědět.

Především Vás chci ujistit, že na rozdíl od toho, co mně s oblibou podsouváte, nemám nejmenší důvod zastávat se CERMATu, a kdyby se v jejich zadání objevila chyba, budu mezi prvními, kdo na to velmi důrazně a hlasitě upozorní.

Jako již několikrát v minulosti se však ani v tomto případě Vaše námitky proti příkladu 11 a jeho řešení v letošním testu nezakládají na pravdě. Uvedený příklad včetně řešení uveřejněného v klíči správných řešení je naprosto v pořádku.

Jistě jste si dobře vědom skutečnosti, že matematická řeč a terminologie je specifická a pro mnoho žáků obtížná. Úkolem učitelů je tuto bariéru žákům nekomplikovat a neodrazovat je tím od matematiky. (Jako příklad lze uvést význam logických spojek, který je v matematice odlišný od běžného hovorového významu.) Snaha o další zpřesňování školské terminologie tak, aby některé pojmy neměly několik významů, je marná a byla by naprosto kontraproduktivní.

Takových příkladů pojmů s nejednoznačným výkladem je celá řada, slovo „úhel“ je pouze jedním z nich. Tímto pojmem se stejně často označuje jak příslušný geometrický objekt tak jeho velikost. Je věcí elementární gramotnosti žáků, o maturantech nemluvě, rozeznat, jaký význam uvedené slovo v daném kontextu má. V příkladu 11 je zcela zřejmé, že se pracuje s velikostí úhlů, úloha je zformulována v ustáleném školském významu a nemůže uvést žáky v pochybnost.

Uchýlím se k Vaší argumentaci, kdy situaci popisujete na ilustrativním příkladu. Učiním tedy totéž. Vaše argumentace je stejná, jako kdybych po sdělení „V koupelně se mně pokazil kohoutek“ nesháněl instalatéra, ale zvěrolékaře, neboť jsem se podle Vás mohl oprávněně domnívat, že řeč je o domácím zvířeti.

Shrnuto: řešení úlohy 11 uvedené v klíči je správné.

Dovolte, abych vás současně upozornil, že na případné další námitky již nebudu reagovat.

S pozdravem

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.


4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

kdybych po sdělení 'V koupelně se mně pokazil kohoutek' nesháněl instalatéra, ale zvěrolékaře

Pytlici by sháněli spíš zbrojmistra nebo lazebníka.
Po zkaženém kohoutkovi na víně by pytlici radši vyhledali bábu kořenářku.

poste.restante řekl(a)...

Tak doufejme, že teď bude mít pan Fuchs u pana Botlíka oko.

Ygrain řekl(a)...

Levé nebo pravé?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Mastné.

Okomentovat